Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

Aktuális hírek

  • Article main image

Friss hírek

2017-02-27

Február 23-án „Kincses Kultúróvoda 2017” elismerő címet vehetett át a GFF Szarvasi Gyakorlóintézménye az Emberi Erőforrások Minisztériumában.

részletesenrészletesen
2017-03-14

A Szegedi Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetével együttműködve Népdaléneklési versenyt hirdet.

részletesenrészletesen
2017-03-14

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a SZEGEPI a Szegedi Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve „Varázsecset" címmel csendéletfestő versenyt hirdet.

részletesenrészletesen
2017-02-28

A SZEGEPI és a Karolina Iskola közös szavalóversenye az idei évben is megrendezésre került a Házasság hetében.

részletesenrészletesen
2017-02-19

1996-ban Angliában indult el az a civil kezdeményezés, mely a Házasság Világnapját követően minden évben egy hétig a házasság értékeire irányítja az emberek figyelmét.

részletesenrészletesen
2017-01-31

A szegedi Karolina Iskola a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetével együttműködve a Szent László-év tiszteletére csapatversenyt hirdet 3-4. osztályos tanulók számára.

részletesenrészletesen
2017-01-06

A szegedi Karolina Iskola a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetével együttműködve alsó tagozatos szavalóversenyt hirdet meg a Házasság és család hete alkalmából.

részletesenrészletesen