Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Aktuális hírek

Felhívás népdaléneklési versenyre 2019-04-03

Article main image

Felhívás népdaléneklési versenyre

A SZEGEPI a Szegedi Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával  együttműködésben, ebben a tanévben is meghirdeti Népdaléneklési versenyét. A verseny célja a magyar népművészet megismerése, megbecsülése, a népzenei hagyományok iránti érdeklődés felkeltése.A SZEGEPI a Szegedi Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával  együttműködésben, ebben a tanévben is meghirdeti Népdaléneklési versenyét. A verseny célja a magyar népművészet megismerése, megbecsülése, a népzenei hagyományok iránti érdeklődés felkeltése.

Téma: Egy népdalcsokor összeállítása, előadása. A népdalgyűjtő személye kötetlen.

Technika: A versenyző kísérő nélkül, szóénekléssel versenyezhet.

A verseny fordulói:   iskolai szintű válogató

                                   tankerületi és egyházmegyei döntő

A versenyre két korcsoportban lehet benevezni, a mellékletként csatolt Nevezési lapon:

I.                korcsoport (4-6. osztály)

II.             korcsoport (7-8. osztály)

Nevezési határidő: 2019. május 9. (csütörtök)

A verseny időpontja, helye: 2019. május 21. (kedd); 14:00 óra

                                               Gedói Általános Iskola és AMI

                                               6723 Szeged, József Attila sgt. 116.

További, részletes információval a versenyfelhívás szolgál.

Nevezési lap