Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Képzések

Tehetséggondozó Konferencia 2019-04-29

Tehetséggondozó Konferencia

 

Konferencia időpontja:                             2020.

A továbbképzés célja:

A magyar tehetségtámogatás kultúrájának erősítése a közoktatásban a felkért előadók országainak oktatási rendszerébe illeszkedő tehetséggondozási stratégiák és megvalósítási módozatok, illetve azok eredményeinek és tapasztalatainak bemutatása révén. A fókuszban a példa országok társadalmi és tehetséggondozási körképe mellett az adott tehetségsegítő jó gyakorlatok állnak. A tehetségfejlesztés fejlesztése: a Kárpát-medence magyar oktatási intézményekben a tehetséggondozás szerepének erősítése. Példák bemutatása ahhoz, hogy miként lehet maximalizálni a képességek kiteljesítését igazán hatékony, jó pedagógiai rendszerekben.

A jelentkezés feltételei:

─   iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; tanító, általános és középiskolai tanár, óvodapedagógus.

─   egyéb jelentkezési feltételek: alapfokú informatikai ismeretek

Javasolt munkakörök:

Tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, szociálpedagógus, kollégiumi nevelő, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus.

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, diákönkormányzatot segítő pedagógus, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.