Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

Betűméret:  A   A   A
Képzések

Tréningek - 15 óra 2019-04-29

Időpont: 

Helyszín: Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar - Szarvas

                               

 

Tréningek 2x15 órás:

  1. Korszerű tanulásszervezési eljárások
  2. Az anyanyelvi nevelés új stratégiái
  3. Magyarságismeret
  4. Hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiája

 

1. Korszerű tanulásszervezési eljárások

A tréning célja:

A tudástranszfer, a jó gyakorlatok megosztása, a pedagógusok, szakmai, módszertani kultúrájának fejlesztése, szaktudásuk bővítése a diákok eredményes képességfejlesztése, hátránykompenzációja érdekében. További cél a magyarságtudat, a hazai és külhoni magyar pedagógusok oktatásszakmai együttműködésének erősítése. Egy olyan szakmai kapcsolati háló kialakítása, mely által a résztvevők a képzés során megszerzett ismereteik alkalmazásához egymástól segítséget, útmutatást kaphatnak. A tréning megszervezése lehetőséget nyújt a saját élményű tanulásra, a határon átnyúló tapasztalatcserére, az együttgondolkodásra, a szakmai párbeszédre, a megszerzett tudás disszeminációjára.

 A tréningen elsajátított ismeretek ellenőrzési, értékelés módjai:

Az előzetes és az elégedettségi kérdőív felvételén kívül tematikus egységenként - a feladatmegoldásoknak megfelelően - különböző formában visszajelzést kérünk, értékelést végzünk. A résztvevők záró ellenőrzésként 1,5 oldalas terjedelemben reflexiós levelet készítenek.

A jelentkezés feltételei:

Iskolai végzettség:  egyetem és/vagy főiskola; pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek, óvodapedagógus.

Javasolt munkakörök: 

Tanító, tanár, gyógypedagógus, könyvtáros tanár, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, pszichológus, óvodapedagógus.

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség vezető.

 

2. Az anyanyelvi nevelés új stratégiái

A tréning célja:

A tudástranszfer, a jó gyakorlatok megosztása, a pedagógusok, szakmai, módszertani kultúrájának fejlesztése, szaktudásuk bővítése a diákok eredményes anyanyelvi nevelése, képességfejlesztése, hátránykompenzációja, a beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartásának kialakítása érdekében.

További cél a magyarságtudat, a hazai és külhoni magyar pedagógusok oktatásszakmai együttműködésének erősítése. Egy olyan szakmai kapcsolati háló kialakítása, mely által a résztvevők a képzés során megszerzett ismereteik alkalmazásához egymástól segítséget, útmutatást kaphatnak. A tréning megszervezése lehetőséget nyújt az anyanyelvi nevelés megújítására, az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megismerésére, a saját élményű tanulásra, a határon átnyúló tapasztalatcserére, az együttgondolkodásra, a szakmai párbeszédre, a megszerzett tudás disszeminációjára.

 A tréningen elsajátított ismeretek ellenőrzési, értékelés módjai:

Az előzetes és az elégedettségi kérdőív felvételén kívül tematikus egységenként – a feladatmegoldásoknak megfelelően – különböző formában visszajelzést kérünk, értékelést végzünk. A résztvevők záró ellenőrzésként 1,5 oldalas terjedelemben reflexiós levelet készítenek.

 A jelentkezés feltételei:

Iskolai végzettség:egyetem és/vagy főiskola; tanító, tanár, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, óvodapedagógus.

 Javasolt munkakörök: 

Tanító, tanár, gyógypedagógus, könyvtáros tanár (tanító), fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, óvodapedagógus.

 Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): 

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség vezető (magyar szak).