Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

Aktuális hírek

Lobogó fáklyák fényében… - emlékezés 1956. október 23-ára a Gyakorlóban 2019-10-28

Article main image

Lobogó fáklyák fényében… - emlékezés 1956. október 23-ára a Gyakorlóban

Lobogó fáklyák fényében…

 

…szenvedély és szabadságvágy. Több száz fős tömeg gyülekezik a Gyakorlóintézmény udvarán, izgatott kíváncsisággal várva a minden évben megrendezett emlékező sétát. Gyermekek, szülők, családok, nevelők. Együtt. Mi magyarok, kisebbek és nagyobbak, szeretjük a szabadságot, a szabadság mámorító ízét, a minden magyar összefogását, az együttes szívdobbanást, az együttes akaratot, az együtt való cselekvést.

A fellobbanó fáklyák fényében arcok, lélektükrök, szívdobbanások, ahogy emlékezünk a hősökre, az áldozatot hozókra, azokra, akik szívós akarattal, szembenállással, egymásba kapaszkodással küzdöttek valami ellen, valamiért. Valami fontosért…

Stafira-Lovas Ilona rendezésében jól ismert verssorok csendültek, visszhangot verve Sinka mondatai, és angyalian csendült fel a kórus hangzúgása, teremtve egy olyan pillanatot, ami együtt dobbanó szíveket és tekinteteket hozott a megemlékező alkalomba.

Kovácsné Czékus Anikó díszletterve különös hangulatba repítette a megemlékezőket, és a Történelmi Emlékúton való séta mindig emlékezteti a résztvevőinket a forradalom és szabadságharc megemlékezése mellett történelmünk jeles, hol könnyes, hol örömittas pillanataira.

A megemlékező osztályközösségek mécsest helyeztek el a történelmi emlékoszlopnál, a nevelők és diákság koszorúját Bíró Gyula intézményvezető helyezte el, fejet hajtva az áldozatot hozók előtt.

Szarvas város önkormányzatának másnapi megemlékezésén az intézmény képviseletében a Szent Klára Római Katolikus Plébániatemplom kertjében található emlékműnél koszorút helyezett el a diákönkormányzat elnöke, Bencze Hunor, hatodik osztályos tanuló, és Bíró Gyula igazgató, főiskolai oktató.

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery