Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

Hírvivők Konferencia Békésen 2019-10-28

Article main image

Hírvivők Konferencia Békésen

 

Jelentkezési határidő: 2019. november 13.
Jelentkezés: az online jelentkezési lap elérhető itt.

Pedagógus-továbbképzési igazolást igénylő lap elérhető itt.

Szeretettel hívjuk és várjuk a konferenciára, illetve továbbképzési programra!

A tavaszi, szegedi VI. HÍRVIVŐK után 2019. november 15-én újabb konferencia megrendezésére kerül sor a GFF Békési Szakképző Iskolában. Témája: „Pusztító és gyógyító érzelmek”. Az érzelmek meghatározó szerepet játszanak életünkben, ugyanakkor hajlamosak vagyunk arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk, elnyomjuk vagy leértékeljük őket. Zavarnak minket nappal, zavarnak a testünkben, zavarnak éjjel, mert miattuk és róluk álmodunk, zavarnak, mert árulkodnak rólunk, amikor kiülnek az arcunkra. És ami a legfélelmetesebb bennük, hogy megváltoztatják az életünk irányát, sőt fejetetejére állíthatják az életünket, amivel nagyban befolyásolják munkánkat, párkapcsolatunkat, közösségben betöltött szerepünket. Gondoljunk például a szerelem vagy az elidegenedés érzésére.

Legtöbben a haragot negatív és romboló érzelemnek tartják, pedig a harag egészségünk őre is. A harag érzése hozzátartozik az életünkhöz, kifejezi az életünkért való küzdelmet, hiszen folyamatosan akadályokat és korlátokat kell legyőznünk. Az életért való harag épít, a rosszul irányított és a felgyűlt harag azonban rombol.

A haragnak komoly jelző funkciója van. Jelzi a határokat. Ezért fontos, hogy megengedjük magunknak, hogy tudatosuljon bennünk. A harag azt jelzi számunkra, hogy milyen fontos értékek rejlenek a helyzetben. Először meg kell látnunk, hogy milyen értéket véd a harag. Ha ezt megláttuk, akkor azt is meg tudjuk látni, hogy nem biztos, hogy arra haragszunk, akire vagy amire kellene.

Lehet, hogy szükségleteink kielégítését olyanoktól várjuk, akik nem is tudják megadni azt nekünk. Ha a harag kigyógyul a vakságból és láthatóvá válik, akkor képessé lesz arra, hogy megtalálja a megfelelő kifejezési formát: lehet egy másik emberhez intézett határozott kérés, lehet egy helyzetből való kivonulás, lehet a régi rend felforgatása ott, ahol szükséges, de lehet elfogadás vagy megbocsátás cselekvése.

A megbocsátás révén az egészségtelen harag egészségessé válik, a helyére kerül, és csak ott fog jelentkezni és olyan mértékben, ahol szükséges. A megbocsátás nem jelenti a harag eltörlését, elnyomását. A haraggal való lélektani munka nélkül nem jöhet létre a megbocsátás.

A békéhez, a belső harmóniához szeretettel kell tekintenünk a bennünk és a körülöttünk levő „ellenségre”. A belső békéhez a kontempláció útja is szükséges, amely által a nyugalom és a szeretet belső terébe juthatunk. Végső soron a szeretet békíti ki a vitatkozó embereket, és a szeretet győzi le belső meghasonlottságunkat.

 „Boldogok, akik békét teremtenek, mert őket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9) – ez lesz a békeszerzők boldogsága.

A konferencia témái izgalmas kérdéseket érintenek: Hit és érzelem, A missziós munka gyógyító hatása vegyes felekezetű közösségben, A hit gyógyító ereje természettudományos megközelítésben, Az iskola ártó-védő hatásai, A megbocsátás hatása a mentális- és a fizikai egészségünkre, A nyelvtanítás/tanulás és az érzelmek kapcsolata, Az érzelmi intelligencia szerepe napjaink szakképzésében.

Jelentkezési határidő: 2019. november 13.
Jelentkezés: az online jelentkezési lap elérhető itt.

Pedagógus-továbbképzési igazolást igénylő lap elérhető itt.

Szeretettel hívjuk és várjuk a konferenciára, illetve továbbképzési programra!

Article image gallery
Article image gallery