Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Aktuális hírek

XXIII. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel és Konferencia 2019-10-28

XXIII. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel és Konferencia

2019. október 25-én, Budapesten a XXIII. Országos Óvodai Szakmai Összejövetelen és Konferencián megrendezett beszélgetőkörön vett részt meghívott előadóként Bíró Gyula képzésfejlesztési igazgató, főiskolai oktató, a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményének vezetője. A beszélgetőkör meghívott előadói, résztvevői voltak  Lizanec Edina, az EMMI kisgyermekkori-óvodai szakreferense, Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő, Faust Dezsőné, a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke, és Zilahi Józsefné, az Óvodai Nevelés Játékkal, Mesével Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke, és Pivókné Gajdár Klára, a Családpedagógiai Egyesület régióvezetője, szaktanácsadó.
A szimpózium témái: az óvoda helye, szerepe, feladata a köznevelés rendszerében, az óvoda-iskola átmentet főbb kérdései, pedagógiai irányelvei, megoldásmódjai, a fejlettség mutatói, az iskolai nevelésre-oktatásra való óvodai felkészítés, a rugalmas iskolakezdés, fejlettség szerinti beiskolázás gyakorlata a törvényi változások tükrében, az óvodapedagógusok kompetenciái a pedagógusképzés megfelelősége ezek tükrében.

Bíró Gyula konferencia reflexióját az óvoda-iskola átmenet pedagógiájának gyakorlatára építette föl, a szabad játék pedagógiájának erősítését hangsúlyozva, az "óvodásabb óvoda, és óvodásabb kisiskolás kor pedagógiájának" szükségességét hangsúlyozva, annak a komplexitásnak az érvényre juttatásával, amely a hazai óvodapedagógia nemzetközi többletét is jelenti. A pedagógusképzés vonatkozásában a vonzó pedagóguspálya és vonzó pedagógusképzés összefüggését hangsúlyozta, azoknak a szükséges és törvényszerű tartalmi megújulások "kényszerével", amely a kor kihívásának szükségszerű velejárója, az értékek őrzése mellett, illetve a gyakorlat minél hangsúlyosabb megjelenítését, nem csupán az óvodapedagógus, de a tanárképzésben is.

Article image gallery