Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

Aktuális hírek

A GFF Szarvasi Gyakorlóintézményének csapata I. helyezést ért el a VII. Játékos Bibliatörténeti Vetélkedőn 2019-11-18

Article main image

A GFF Szarvasi Gyakorlóintézményének csapata I. helyezést ért el a VII. Játékos Bibliatörténeti Vetélkedőn

2019. november 15-én, pénteken rendezték meg a gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában a VII. Játékos Bibliatörténeti Vetélkedőt, amelyre egyházmegyénk hat környékbeli katolikus iskolájából érkeztek a 8 fős csapatok.

A szervezők ezúttal egy személyre szóló kérdésként fogalmazták meg a témát: Miért vagyok hálás Istennek? A beugró a hagyományokhoz híven most is egy rajz elkészítése volt, ugyanebben a témában. A vetélkedő célja a közös játékon túl a hittanórákon és a szentmiséken megismert, hálával kapcsolatos bibliai történetek elmélyítése, alkalmazása, nem utolsó sorban pedig egy maradandó hitépítő élmény kínálása volt, például a közös imádsággal és dicsőítéssel.

Hitoktató és gyermek együtt izgult, hiszen nem tudhattuk, hogy éppen milyen történettel, milyen feladat megoldásával kell helyt állni. Izgalmas pontszerző torpedó, Kahoot-verseny, Ikhthüsz-kártyajáték, betűháló szókereső, puzzle és szövegértési feladatok tették próbára a csapat apraját és nagyját. A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola csapata közös munkájával idén is az I. helyezést érte el. Szívből gratulálunk nekik!

A csapat tagjai voltak: Krecsmarik Roberta, Sovány Berzsián Pál (1. osztály), Áchim Tamara, Vigh Hunorka Csepke (2. osztály), Balangó Henrietta Zita, Kunstár Gellért (3.osztály), továbbá Gombos Lilien és Domján Zalán (4. osztály).

A kitűnő csapatmunkán felül a 3. osztályos Balangó Henrietta Zita rajzát a 3-4. osztályos kategóriában a III. helyezés jutalmával tüntették ki.

Hazafelé úton számot vetettünk és megköszöntük jóságos Urunk ajándékait, amiket ezen a vetélkedőn élhettünk meg. Külön köszönet illeti a szervezőket a mindig színvonalas és kreatív feladatokért, a temérdek jutalomért, a finom uzsonnáért.

Jancsó Brigitta hitoktató