Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

Don Bosco Nap a GFF Gyakorlóintézményében 2020-02-04

Article main image

Légy alázatos, erős és kitartó!” – Don Bosco Nap a GFF Gyakorlóintézményében

Légy alázatos, erős és kitartó!” – Don Bosco Nap a GFF Gyakorlóintézményében

 

Hangos „gyermek-csicsergéssel” és zsibongással vette kezdetét a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájának Don Bosco Napja. Az intézmény 2019. január 31-én tartott szentmiséjén választotta Bosco Szent Jánost az intézmény védőszentjévé. A nevelőtestület döntése értelmében ezt a napot a vidámság, a lélek és a test nemesedésének napjává teszi a gyermekek számára. Don Bosco nevelésének alapja a szeretet. Ugyan rendszerezett neveléstant nem dolgozott ki a Szalézi Rend alapítója, de olyan pedagógiai iránymutatást nyújtott életével és munkásságával, amely méltán lehet alapja egy pedagógusképzést folytató intézménynek, iránymutatója egy nevelési-oktatási módszertani központ mindennapi pedagógiai gyakorlatának. A XIX. században ténykedő katolikus pap, nevelő, a népművelés, a nevelés, a szociális gondoskodás ikonikus alakja, olyan hivatástudattal látta el mindennapi szolgálatát, amit egész egyszerűen a „szeretet pedagógiájának” is nevezhetünk. A nevelő a neveltek között… A játék, a jókedv, a vidámság, az örömteliség, az együttes élmények, az egymásba kapaszkodás, a munka, a vallásosság, a barátiasság, a „gyermeknyelvűség” csupán néhány, a valódi atyai gondoskodást képviselő Don Bosco pedagógiájából.

Dr. Kiss Imre plébános atya, főiskolai tanár, a nap mondataként azt az üzenetet és bíztatást fogalmazta meg megnyitó beszédében az iskolai közösség számára, Don Boscot idézve, miszerint „légy alázatos, erős és kitartó!”. Don Bosco életének néhány pillanatát, csodával telt életútját elmesélve, a gyermekek érezhették, mit takart a kölcsönös bizalom nevelő és nevelt között, mit jelent az önfeledt vidámság, mit jelent a „valódi szabadság”, az egészséges élet testben és lélekben.

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár köszöntötte az iskolapolgárokat, és köszöntőjében emlékeztetett, hogy miért is esett Don Boscora a választás a tavalyi évben. Hogyan tudjuk szolgálatunkkal és tevékenységünkkel képviselni azt a nevelői örökséget, amit Bosco Szent János életével példaként állított elénk. Nade…, a komolyságot „félretéve” egy valóban vidám nap margójáról szól ez az írás, hiszen a megbolydult ifjúság a sport terén vetélkedett több sportágban, a Don Bosco kupák elnyerését célozva. Bogdán Péter, a Diákönkormányzat frissen megválasztott elnöke, megköszönve a választói bizalmat, és a nemes versengést jelölt társának, elindította a versenyeket, amelyek sor- és váltóversenyek, kosárlabda és labdarúgó mérkőzések formájában töltötték ki a délelőttöt: Bogi néni, Julcsi és Klári néni testnevelők vezetésével. A Cseresznye csoport versmondói adták a naphoz felütést, és természetesen nem maradhatott el Imre atya vezetésével a közös imádság sem, majd a bíztató kiáltások hangzavara tette emlékezetessé a napot.

 

Sz.Zs.

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery