Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

Tájékoztatás rendkívüli helyzet miatti intézkedésekről – tanfelügyelet, pedagógusminősítés 2020-04-06

Article main image

Tájékoztatás rendkívüli helyzet miatti intézkedésekről – tanfelügyelet, pedagógusminősítés

 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása:

 

Iktatószám: TKHF/867-6/2020.

 

Tisztelt Pedagógus!

A koronavírus terjedése következtében a Kormány a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (III.14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a 3/2020. (III.14.) határozatában a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. A döntés az óvoda, a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével érinti valamennyi köznevelési intézményt. Ez utóbbi intézmények esetében is biztosan módosul a működés, a munkavégzés menete. A Kormány rendelkezése alapján 2020. március 16-tól az oktató-nevelő munka tantermen kívül, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és a pedagógusminősítési eljárások lebonyolítása során – az érintett, jelenleg hatályos jogszabályok és eljárásrendek alapján – elengedhetetlen a köznevelési, szakképzési intézményben történő személyes kontaktus. A Pedagógus I. és II. fokozatot célzó minősítési eljárás, valamint a pedagógustanfelügyelet fontos része az óra/foglalkozáslátogatás, Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás esetében a nyilvános védés, amelyre a jelenlegi rendkívüli helyzetben nem kerülhet sor. A vezetői, intézményi tanfelügyeletek során készítendő interjúk sem megvalósíthatók a tantestület érintett tagjai, valamint a szülők képviselőinek kényszerű távolléte miatt.

Az emberi erőforrások minisztere által 2020. április 2-án hatályba lépő, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel érintett pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárásokról szóló 8/2020. (IV.2.) EMMI határozat alapján 2020. évi tanfelügyeleti látogatások törlésre kerülnek, a 2021. évi tanfelügyeleti tervben kell majd szerepeltetni azokat. A veszélyhelyzet időtartamára vagy annak megszűnését követő 30 napra eső pedagógusminősítési eljárások megszervezésére a 2019. évi eljárások tekintetében 2020. december 31-ig, a 2020. évi eljárások esetében a 2020/2021. tanítási év végéig van lehetőség.

Az Oktatási Hivatal – az emberi erőforrások minisztériumával történt egyeztetés alapján – a TKHF/867-2/2020. ügyiratszámú levélben leírtakat is figyelembe véve a 2020. május és 2020. június hónapra tervezett pedagógusminősítési (kivétel Kutatótanár fokozatot célzó minősítési eljárások) látogatásokat – további intézkedésig – felfüggeszti. Az ilyen módon törölt eljárásokat a 2020. őszi időszakra fogjuk a későbbiekben újraszervezni. Az Önt érintő feladatokról későbbi időpontban küldünk értesítést.

A 2020. március 16 – december 31. közötti tanfelügyeleti látogatások a fentiek alapján törlésre kerülnek. A 2020. évi elmaradt pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket a 2021. évi ellenőrzési tervben kell szerepeltetni.

Az eljárások későbbi szervezése, valamint a pontos és hatékony tájékoztatás érdekében kiemelt fontos, hogy a KIR személyi nyilvántartásban az Ön elektronikus elérhetősége (e-mail cím) és esetlegesen telefonszáma pontosan legyen rögzítve, az arra érkező információkat rendszeresen kövesse figyelemmel. Kérem, az adatok esetleges módosítását intézményvezetőjétől kérje!

A fentiekről az intézményvezetőt, valamint az eljárásban résztvevő szakértőket is tájékoztatjuk.

Köszönöm együttműködését!

Budapest, 2020. április 2.

Tisztelettel:
Brassói Sándor
köznevelési elnökhelyettes
Oktatási Hivatal