Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Aktuális hírek

Kérdőíves felmérés 2020-05-06

Article main image

Kérdőíves felmérés "Élet-vitel a karanténban" címmel


Az "Élet-vitel a karanténban" című kérdőív elérhető itt.

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Szíves figyelmébe ajánlom a Gál Ferenc Főiskola Marczell Mihály Speciális Pedagógiai Kutatócsoport felmérését, ami a COVID-19 vírusjárvány elzártsággal töltött időszaka jellemzőinek feltárását célozza. Kutatásunkhoz egy online kérdőívet készítettünk, aminek anonim kitöltése közel fél órát igényel.

Az "Élet-vitel a karanténban" című kutatást arra tekintettel indítottuk, hogy a koronavírus-járványban minden megváltozott, ténylegesen az élet továbbvitelének eszközeit kellett megtalálnia az egyénnek, családnak és társadalomnak. A GFF missziójához tartozóan a vallás szerepét is elemezzük ebben.
Mindezt vizsgálva következtethetünk arra, hogy miként viselik az egyének, a családok a nyakukba szakadt új szerepeket, vannak-e megküzdési stratégiák, amik most és később is biztosíthatják a személyes fejlődés lehetőségét, amire nagy szüksége van a társadalomnak.

Kérem szíves segítségét, hogy kérdőívünk, az abban is megfogalmazott felhívás sokakhoz eljusson, a köznevelési intézményen belül, partnereikhez, más szervezetekhez, rajtuk keresztül is családokhoz, mert több válasszal megalapozottabb tudományos következtetésekre juthatunk. Bízom abban, hogy ennek az online kérdőívnek a kitöltésével sok jóakaratú embertől számíthatunk a közösségeket, a társadalmat segítő visszajelzésükre. 
 
Az "Élet-vitel a karanténban" című kérdőív elérhető itt.

Köszönettel, jó egészséget kívánva:
Dr. Kozma Gábor
rektor