Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Jelenkezési lapok

Akkreditált pedagógus továbbképzések – 30 óra

Továbbképzések időpontja:                     2020.

 

 

 

Resztoratív technikák az iskolában
https://forms.gle/Vhk79ZketDUgXArV7


Hatékony konfliktuskezelési technikák
https://forms.gle/Unc5cUazDfow9JRm8


Családpedagógiai ismeretek
https://forms.gle/TnZFCkX9nLhCEuW79

A korszerű pedagógiai értékelés gyakorlata
https://forms.gle/ffyMrUmrRbSFbtMT9

A kooperatív tanulás csoportmunka pedagógiája
https://forms.gle/FK4kJ6NuM94CYxnt5


részletesenrészletesen

Tréningek - 15 óra

Tréningek időpontja:                                    2020.

 

 

 

 
2 x 15 órás tréningek

Új tanulásszervezési eljárások
https://forms.gle/e56HxW8yiPfFB81Y6

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái
https://forms.gle/DuV68TSexvFZJbzA7


Magyarságismeret
https://forms.gle/d2Fd3bW5Dy8YSGoa9

Hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiája
https://forms.gle/bZxspTemEKu5fCWQA

részletesenrészletesen

Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémia

Akadémia időpontja:                                  2020.

 

 

 

https://forms.gle/sm7W9Nue2WAnLgs96

 

 

 

részletesenrészletesen

Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok

Konferencia időpontja:                               2020.

 

 

 

Jelentkezési lap:

https://forms.gle/WwYMn3XMTzjwn21p9

 

részletesenrészletesen

Tehetséggondozó Konferencia

 

Konferencia időpontja:                            2020.  

 

 

Jelentkezési lap:

https://forms.gle/nRzCMQ5vgqyj7k3r6

 

részletesenrészletesen