Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

Képzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések – 30 óra

 

Továbbképzések időpontja:                      2019.07.23-07.26.

A kooperatív tanulás csoportmunka pedgógiája két időpontban is elérhető


                                                           2019.07.23-07.26.
                                                           2019.07.28-07.31.

 

Helyszín:                                                    Szarvas

részletesenrészletesen

Tréningek - 15 óra

 

Tréningek időpontja:                                    2019.10.10-10.13.

Helyszín:                                                       Szarvas

részletesenrészletesen

Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémia

 

Akadémia időpontja:                                   2019.08.08-08.11.

Helyszín:                                                      Békéscsaba

részletesenrészletesen

Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok

 

Konferencia időpontja:                               2019.11.04-11.07.

Helyszín:                                                     Szeged, Szarvas

részletesenrészletesen

Tehetséggondozó Konferencia

 

Konferencia időpontja:                               2019.11.27-11.28.

részletesenrészletesen