„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

A köznevelési információs rendszer részeként működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer célja, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében pedagógiai-szakmai támogatást nyújtson az érintett tanulók, pedagógusok, intézmények és fenntartóik számára.

A nevelési-oktatási intézményekben nyilvántartott adatokra épülve (értékelést, elemzést követően), azokat közvetlenül felhasználva jön létre egy olyan pedagógiai munkát támogató rendszer, amely a pedagógusok oktató-nevelő munkáját tudja segíteni, az intézményeket támogatni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos teendők, beavatkozások megszervezésében, megvalósításában.

Jogszabályi háttér

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 19. § (2) h)
  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
  • 354/2016. Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló

Hasznos linkek:

Végzettség nélküli iskolaelhagyás
https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyashttps://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/lemorzsolodas/OH-EMMI_lemo_tajekoztato.pdf

A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia
http://www.kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%A9gzetts%C3%A9g%20n%C3%A9lk%C3%BCli%20iskolaelhagy%C3%A1s%20.pdf

A lemorzsolódás megelőzése: intézményi szintű korai jelző- és támogatórendszerek kiépítésének alapjai

Ön- és társismereti tréninget tartott a SZEGEPI

A SZEGEPI 2020. szeptember 16-17-én 15 órás ön- és társismereti tréninget tartott Békésen, a GFE Szakképző Intézményében az EFOP-3.1.10-17 „Lépj egy fokkal feljebb!”...

Tanulj tanulni!─Tanulásmódszertan tréninget tartott a SZEGEPI

2020. szeptember 23-24-én az EFOP-3.1.10-17 „Lépj egy fokkal feljebb!” című pályázat keretében 15 órás tanulásmódszertan tréninget tartott a SZEGEPI a GFE Békési...

Korai iskolaelhagyás – CroCoos program

A korai iskolaelhagyás magas számban van jelen a hazai köznevelésben, ezért is vett részt Magyarország 2014 és 2017 között a CroCoos (Cross-sectoral cooperation focused...

Kiadványajánló – A korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése

Az Európai Unió egyik célkitűzései között szerepel, hogy 2020-ra uniós szinten 10% alá csökkentik a korai iskolaelhagyás mértékét.

Alma a fán – fókuszban a korai iskolaelhagyás – műhelysorozat

A Tempus Közalapítvány délutáni szakmai rendezvénysorozata az iskolai lemorzsolódás megelőzésében és csökkentésében érintett szereplők számára.

Cikkajánló

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi cikkeket a Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók témakörében.