Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

Betűméret:  A   A   A
Aktualitás

Szakmai műhelynap az egyházmegyei mesterpedagógus szaktanácsadók részére 2017-04-07

Article main image

2017. március 16-án a SZEGEPI és a fenntartó SZEGEKIF közös szakmai tájékoztató, egyeztető megbeszélést tartott az egyházmegyei mesterpedagógus szaktanácsadók számára.

Dr. Kozma Gábor főigazgató köszöntője után a szaktanácsadás jelenlegi helyzetéről tájékoztatta a résztvevőket. Elmondta, hogy a feladatok ellátása az Egyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógiai szakmai szolgáltatási igénye alapján, a vonatkozó jogszabályoknak alárendelten a SZEGEPI és a Pedagógiai Oktatási Központok eredményes együttműködésével történik. A következő időszak tennivalóiról Sarusi Etelka pedagógiai szakértő tájékoztatta a szaktanácsadókat. Barabás Hunorné, a SZEGEKIF igazgatója kiemelte az összehangoltság fontosságát a tantárgyi és a tematikus szaktanácsadások jó működése érdekében. A szaktanácsadás eredményességét biztosítja, hogy a munkába az egyházmegyei köznevelési intézmények mellett a GFF Pedagógiai Kar és Gyakorló Intézményének szaktanácsadói is bekapcsolódnak. Ennek lehetőségeiről Dr. Lipcsei Imre a Pedagógiai Kar dékánja szólt.

A rendezvényen részt vett Dr. Kozma Gábor főigazgató, rektor, Barabás Hunorné főigazgató, Sarusi Etelka pedagógiai szakértő, Kövécs Ildikó pedagógiai előadó és a meghívott szaktanácsadók (egyházmegyei köznevelési intézményektől és a GFF Pedagógiai Karáról és Gyakorlójától).

 

(S. E.)

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery