Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

Betűméret:  A   A   A
Konferenciák

OREKO - Országos Resztoratív Konferencia és Pedagógus-továbbképzés 2016-01-04

A SZEGEPI és a Gál Ferenc Főiskola közös szervezésében kerül sor az OREKO-ra, az első hazai resztoratív konferenciára, amely egyúttal 5 órás, tanúsítvánnyal záródó pedagógus-továbbképzés is. A resztoratív - vagy más szóval helyreállító - gyakorlatok egy több mint húsz esztendőre visszatekintő szemléletmód és módszertan a fegyelemsértés kezelésének, a közösségi konfliktusfeldolgozás, a közösségek fejlesztésének szolgálatában.Konferenciánk előadói között a resztoratív, helyreállító szemlélet magyarországi és nemzetközi szakértői osztják meg elméleti és gyakorlati tapasztalataikat.

A konferencia időpontja: 2016. január 15.
Helyszíne: Gál Ferenc Főiskola, Szeged, Dóm tér 6.
A konferencia elnöke: Dr. Csomortáni Zoltán adjunktus, klinikai szakpszichológus, pár- és családterapeuta, a Gál Ferenc Főiskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK NI tanára


A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezért kérjük Önöket, hogy legkésőbb január 10-ig jelezzék részvételi szándékukat Regisztrációs oldalunkra kattintva.

 

 

OREKO plakát
 
OREKO program
 
OREKO programfüzet

 

(K. G.)