Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

Betűméret:  A   A   A
Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek

A családfa nagy titok - képzőművészeti pályázat 2015-01-26

Article main image

A 2015. február 9-én induló Házasság és család hete alkalmából a szegedi Karolina Iskola a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetével együttműködve képzőművészeti pályázatot hirdet. Eredményhirdetés 2015. február 9-én 18.00 órakor lesz a Karolina Iskolában.

Mottó: A CSALÁDFA NAGY TITOK

 

 

Felhívás egyházmegyei versenyre

 

 

A szegedi Karolina Általános Iskola a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetével együttműködve meghirdeti a

 

 

VILÁGFA, ÉLETFA, CSALÁDFA

 

képzőművészeti pályázatát

7-14 éves tanulóknak.

 

 

Neked mit jelent a fa, mint szimbólum? Készítsd el a saját családfátokat!

 

 

A pályázatra nem csak rajzokkal, hanem bármilyen más kreatív technikával (Kollázs, montázs, papírmasé, gyöngyfűzés, nemezelés…) lehet nevezni.

A rajzok mérete A/3 legyen.

 

A pályázathoz kérjük csatolni a pályázó nevét, címét, telefonszámát, felkészítő tanára és iskolája nevét.

 

Beadási határidő:2015. február 6-áig az iskola portáján, vagy lezárt postai küldeményként

 

Cím: Karolina Iskola 6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.

 

Az A/3-as méretű borítékra, vagy a boríték nélkül leadott alkotásra kérjük ráírni a következőt:

 

Házasság Hete

„Képzőművészeti alkotások”

 

Eredményhirdetés: 2015. február 9. 18 óra Karolina Iskola

 

 

Érdeklődni lehet: Szűcsné Kopasz Kinga (06-30-374-4158) pályázati felelősnél,

vagy Kovács Márta pedagógiai szakértőnél (06-20-289-9250)

 

A nevezési lapot az alábbi e-mail címre kérjük 2015. február 6-áig:

 kovacs.marta@szegepi.hu