Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Betűméret:  A   A   A
Aktualitás

Hogyan lehet a karantén idején teljes értékűen szentmisén részt venni? – beérkezett pályaművek 2020-05-22

Article main image

Hogyan lehet a karantén idején teljes értékűen szentmisén részt venni? – beérkezett pályaművek

Egy korábbi cikkünkben figyelmükbe ajánlottuk a Szaléziánum által hirdetett pályázatot.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Szaléziánum pályázatot hirdetett az alábbi témában:

Hogyan lehet a karantén idején teljes értékűen szentmisén részt venni?

Mutasd be, hogy Neked mit jelent az OTTHONI SZENTMISE!

Az utóbbi napokban a megszokottól eltérő helyszínen, azaz otthonainkban veszünk részt szentmiséken, keresztutakon, más ájtatosságokon. Bár a hitünket most egyénileg vagy családunk körében gyakoroljuk, most sem magányos töprengésünk eredménye, hanem mindig dialógus – meghallás, befogadás és felelet, amelyben az Én és Te világán túl felfedezhetjük a Mi világát, a hívők közösségét.

A pályázatra fotót, történetet, vagy bármilyen technikával készült rajzot küldhettek a jelentkezők 5 korcsoportban: óvodások, alsó tagozatosok, felső tagozatosok, középiskolások és felnőttek.

A pályázatra a rendelkezésre álló két hét alatt sokan küldtek nekünk pályaműveket. A pályázók köre átlépte főegyházmegyénk határait és Budapestről, Székesfehérvárról, Győrből, Nagymarosról, Esztergomból, Mohácsról, Vas megyéből, Szabolcsból, Hevesből, Csongrád megyéből, sőt a határainkon túlról Belgiumból és Csíksomlyóról is kaptunk munkákat.

A pályázók a legkülönfélébb szemszögből közelítettek a témához. Láthatunk majd fotókat, rajzokat az imádkozó családokról, otthonok házioltárairól, a”négy fal közé szorult” húsvétról, rajzokat, fesményeket, számítógépes grafikát, makettet, verset, elbeszélést, pár soros gondolatokat és több oldalnyi önvallomást…

A járványveszély miatt kizárólag digitális formátumban vártuk a pályázati anyagot, amiből az elkövetkező hetekben „digitális kiállítást” rendezünk a Szaléziánum valamint a Veszprémi Érsekség Facebook oldalain és a Szaléziánum honlapján.

A Szaléziánum munkatársai

 

A pályázatra beérkezett munkák megtekinthetők:

Virtuális kiállítás