Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

GFF Szarvasi Gyakorlóintézménye elbúcsúzott nyolcadik osztályosaitól 2020-07-01

Article main image

GFF Szarvasi Gyakorlóintézménye elbúcsúzott nyolcadik osztályosaitól

„A díszlet elfogyott…” a szív-út máshol folytatódik

„A díszlet elfogyott…” a szív-út máshol folytatódik

 

A 2020. június 27-i szombaton szimfonikus zene töltötte be a Gál Ferenc Főiskola szarvasi campusát. Ha szűkebb körben is, de az idén is felcsendültek a ballagások ismerős dallamai, és a Szarvasi Gyakorló elbúcsúzott nyolcadik osztályosaitól.

A szülők és testvérek, a nevelőtestület szűk körű ünnepségét a Youtube-n élőben is követhették az a vendégek, a ballagók hozzátartozói. Az „újra együtt” érzése, öröme határozta meg a ballagás lélekemelő hangulatát, annak az öröm-fájdalom érzete, hogy egy közös „szív-út” véget ért. Az osztályfőnök vezetésével egyenként bemutatott végzős gyakorlós polgárok, a megkonduló lélekharang hangjára harmincketten vonultak be a szülők és a tanárok „szeretet-félkörébe.” Az elköszönő nyolcadikosokat a rendezvény nyitányaként a Gyakorló művészeti tánciskolásainak angol keringője köszöntötte, Baráth Csenge, Ökrös Zénó, Baksa Barna és Dorogi Edina légies táncával. A Gyakorlós óvodások, Bajusz Bende és Bencsik Holli szavalatával köszöntek el, annak üzenetével, hogy a valódi királyság lélekben testesül meg, nem külső csillogásban. - és az első díszlet „elhaladt”…

A Gál Ferenc Főiskola nevében Dr. Katona Krisztina rektori megbízott, főiskolai tanár búcsúzott el, hangsúlyozva, hogy a Pedagógiai Kar a Gyakorlóval együttes szívdobbanásban éli meg ezt az ünnepi alkalmat, mert közös munka és közös együttgondolkodás eredménye mindaz, ami ma beteljesül, aminek egy parányi fejezete ezzel a nappal lezárul. „Útravaló ballagónak” című frappáns szavalattal köszönt el Gulyás Anna elsős tanuló a saját édesanyja osztályától. Komlós Ágota és Nieddu Roberto búcsúzott az iskola tanulói közössége nevében, áldást kérve a megélt pillanatokra, azokra a közös élményekre, amelyeket együtt élt meg a Gyakorló közössége. Felidéztek olyan „szívnyomatokat”, amelyek közös történetünk részei, azok a pici mozaik darabkák, amelyek a Gyakorló lélek-rezdüléseit alkotják. Zelenák Zénó tanuló helyezte kicsit más megvilágításba Lackfi János versével az iskolát, megmutatva „valóságát”, még ha felnagyítva is egyes jelenségeit. A szórakoztató szavalat „bombaként” hatott: a szabadtéri ünnepség második díszlete „tovasétált” – megadva magát a felerősödött szélnek.

Felcsendült Massanet jól ismert dallama, és a nyolcadik osztályosok nevében Liska Janka és Bartolák Levente búcsúztak szüleiktől, tanáraiktól. Felidézték, amint a leányok nővé, a fiúk férfivá cseperedtek a tizenhárom-tizennégy év együttlét során. Az óvodából az óvónőjük vitte tovább a gyermekek többségét az az iskola alsó tagozatában. Mit kaphattak az évektől? – tette föl a kérdést Levente. „Barátokat. Szerelmeket. Élményeket. Gondolatokat. Kérdéseket. Néha válaszokat. Kulcsokat. Szeretetet. Bajtársiasságot. Ima-fegyvereket. Elágazásokat. Parancsolatokat. Belátásokat. Szépséget. Jóságot. Hűséget. Különleges érzelmeket. Rezdüléseket. „Lélek-mocorgásokat”.” – hangzott a válasz. De kellett az a könnyedség, az a több, amit Janka fogalmazott meg az itt eltöltött évek margójára, azért, hogy ne csak álmodjuk, de meg is éljük a jövőt. Ne csak álmodjuk szépnek, de tegyük is széppé az életünket. Ne csak gondoljuk a jót, hanem cselekedjük is! – fogalmazott. Nem másról szól ez a kérés, minthogy áldás lehessünk magunknak és mások számára is az életben, hangzott el a zárógondolatuk. A nyolcadikosok egy szál vörös rózsával köszönték meg szüleiknek az örömmel teli áldozathozatalt, a mindig odafigyelést. Tanáraiktól egy szál rózsával vettek búcsút, könnyek között, mert ezek az élmények, ezek a pillanatok csak itt jelentenek, csak ebben a közösségben jelenthetnek valamit, mert ezek közös „ragyogások” voltak. Korbely Kincső és Illés Petra, És mi arra születtünk című művet adták útravalóul. Dr. Kiss Imre plébános atya, főiskolai tanár, a Szent Klára Római Katolikus Plébánia nevében köszönt el, útravalóként a tarisznyákba tett lélek-üzenettel, és annak a hirdetésével, hogy az igaz szeretettel megjárt utak végén Jézus vár. Bátor elindulást kívánt, és annak felismerését, hogy ezen az úton sosem vagyunk egyedül, mert egymásnak, egymásért is vagyunk. A zászlóátadás a szeretet, a hit lángja őrzésének továbbadását jeleníti meg, azzal a súllyal, hogy az elkövetkezők, a zászlót tovább vivők is legyenek jó polgárai a Gyakorlónak. A nyolcadikosok és osztályfőnökük, Gulyásné Dékán Klára a zászló átadását követően egy-egy szeretet üzenettel köszöntötte az intézményt, a ballagás vendégeit. Juhász Gyula „Nincs búcsúzás” című versével Makai Gergő összegezte a fiatal búcsúzó és mégsem búcsúzó életérzést. Bíró Gyula, az intézmény igazgatója, főiskolai mestertanár, Bach muzsikája aláfestésével fogalmazta meg ünnepi gondolatait. Kérte, hogy ne legyen a napnak olyan órája, amikor nincs, ki megfogja a kezünket, nincs, ki a félelmünkben bátorít, nincs, aki megvigasztal, nincs aki velünk nevet, és ne legyen a napnak olyan órája, mikor karjába ne zárna az Úr. Ne legyen olyan pillanata az életünknek, amikor nem vagyunk egymásnak. Ünnepi gondolataiban megfogalmazta, hogy a Gyakorlóintézmény az az „álom-csapat”, amely tud álmodni – már csak ezért is álomcsapat – , tud álmokat adni, és tud megvalósítani álmokat. Ennek bizonyítéka, hogy a Gyakorlót közösen álmodták meg, és közösen álmodták újra, kilenc évvel ezelőtt a fenntartó, az intézményvezetés, a szülői és nevelői közösség. Mindezt a gyermekek szeretete és a kárpát-medencei pedagógusképzés iránt való elkötelezettségből. Ehhez kellett egy „lángőrző”, egy szikra, amely valódi fényességű lángot gyújtott, és ez nem más, mint hét éve a Gál Ferenc Főiskola, és annak vezetése, Dr. Kozma Gábor, aki a pedagógiai műhelyteremtés elkötelezettjeként nem hagyta, hogy a pedagógia „örökmécsese” kihunyjon Szarvason. A Gál Ferenc Egyetem küldetéssel van Békés megyében, Szarvason. Az intézményvezető a Gyakorló különlegességét hangsúlyozta, ami a fizikai terek nélküli szeretetáramlás intézménye úgy, hogy akár tizennégy évesen is leszaladhatsz egy bátorító ölelésre, a volt óvodapedagógusodhoz. Személyes üzeneteket, élmény nyomatokat sorolt mindenkiről az osztályban, személyenként, személyesen, mitől voltak ők különlegesek, mitől valódi fénypontok, és miért lehetnek majd a „fénypont-gyűjtő” Gyakorló után olyan fényességek, amelyek világítanak, növekednek, és semmilyen sötétség nem szüntethet meg. Ez a boldog élet a valóságossága, a valódban megéltség, és a valódi élet-ragyogása. Bár ahogy Richárd barátunk szerenádon megfogalmazott summás véleménye mondja: „az igazgatói beszédeknek se füle, se farka”, itt mégis könnyek szaladtak a szemek sarkába. A tantestület meglepetés dallal köszönt el: „szállj, repülj, sikerül!” -hangzott fel a jól ismert dal.

Az intézmény vezetője, és Dr. Benczéné Kardos Karola, a Bóbita Alapítvány kuratóriumi elnöke díjakat adományozott. „Év kisdiákja” címet vehetett át Baráth Csenge, Bóbita-díjat a nyolc éven keresztül nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért, versenyeredményéért Liska Janka Eszter és Vándor-díjat, amely az intézmény által adományozható legmagasabb elismerés, Baráth Luca és Uhljár Adrienn Petra. A szülői közösség aktív tagjaiként az intézményért és az osztályközösségért végzett munkájukért elismerést vehettek át: Csipainé Kituljak Rita, Baráthné Liszkai Noémi, Sass József, és Csatai János szülők. A ballagáson adták át az idei Ildikó-díjat is, amelyet a Gyakorlóintézmény a fenntartó főiskola egyetértésével 2017-ben alapított Podani Mihályné Ildikó szakvezető óvodapedagógus, gyakorlati képzés vezető emlékére. A kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként igazgatói határozat alapján odaítélt Ildikó-díj metszett üveglappal, díszoklevéllel és anyagi elismeréssel jár. Az Ildikó-díjat ebben az évben Huszár Istvánné nyugalmazott igazgatóhelyettes, vezetőtanár, főiskolai mesteroktató, Litauszkiné Erki Katalin vezetőtanár, munkaközösség-vezető, Roszik Melinda szakvezető tanító, Hóbely János Zoltán és Molnár András technikai munkatársak vehették át. A díjakat az intézmény vezetője adta át. Rektori előterjesztéssel az Ildikó-díjat kiemelkedő pedagógiai és vezetői szakmai munkájának elismeréséül Bíró Gyula is átvehette Dr. Katona Krisztina rektori megbízott asszonytól. A ballagási ünnepélyt a nyolcadik osztályosaink tánca zárta. A meghatottság, a lelket emelő pillanatok, az elköszönés, a szeretettel egymásra gondolás és … - egy újabb szélrohamban a díszlet végleg elfogyott.

 

https://www.youtube.com/watch?v=KQJsrkV8x10&t=2s

https://www.facebook.com/G%C3%A1l-Ferenc-F%C5%91iskola-Szarvasi-Gyakorl%C3%B3-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-%C3%A9s-Gyakorl%C3%B3%C3%B3voda-124914504297953/?hc_ref=ARSiMxOhr19LrNV-6WC4dk1Y05D9CvGLkrA7hi-xYnHbhoiSNCuAOU0p80SapGUKzg0&fref=nf&__tn__=kC-R

 

 

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery