Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

Elhunyt Gelsey Vilmos 2021-02-27

Article main image

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete és a Gál Ferenc Egyetem megrendülve tudatja, hogy életének 100. évében londoni otthonában elhunyt báró Gelsey Vilmos.

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete és a Gál Ferenc Egyetem megrendülve tudatja, hogy életének 100. évében londoni otthonában elhunyt báró Gelsey Vilmos.

Báró Gelsey Vilmos (Willam de Gelsey) 1921-ben Bécsben született, de Budapesten nevelkedett, 1939 óta Londonban élt. Tanulmányait a Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnáziumban kezdte, majd 1942-ben Cambridge-ben, a Trinity College-ban szerzett természettudományi MA fokozatot. 1942-től az Imperial Chemical Industries-nál dolgozott, majd 1960-tól a Hill Samuel & Co, később az Orion Royal nemzetközi befektetési bank ügyvezető igazgatója, majd elnökhelyettese, 1988-ban a bécsi UniCredit Bank (korábbi Creditanstalt) vezető tanácsadója lett. 1995-től a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósági tagjának, 1999-től igazgatósági elnökének választották. II. János Pál pápa 2005-ben a Nagy Szent Gergely Rend Parancsnoki Fokozatát (KCSG) adományozta a magyar katolikus egyházért végzett munkájáért, különös tekintettel az 1687-es alapítású Budapesti Királyi Katolikus Egyetemi Gimnázium 2004-es újraindítása érdekében tett szolgálataiért. Báró Gelsey Vilmos 2011-ben megkapta a magyarországi Becsületrend Lovagi Keresztje kitüntetést. Az utóbbi években a Nemzeti Bank főtanácsadójaként is működött. Kezdeményezésére és támogatásával jött létre 2013-ban a Gál Ferenc Főiskola kereteiben a Báró Gelsey Vilmos Intézet, majd egyházi fenntartású köznevelési intézményként 2015-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (SZEGEPI). Itt hozták létre és adták ki évente a Báró Gelsey Vilmos Nagydíjat és a Báró Gelsey Vilmos-díjat a magyar köznevelésért elkötelezett, kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok vagy gazdasági szakemberek elismerésére.

Gelsey Vilmos halálával a SZEGEPI féradhatatlan mentora, a magyar oktatás, a keresztény nevelés ügyének segítője. Egyházunk jóvetője távozott. Pedagógiai intézetünk, egyetemünk, a katolikus köznevelés intézményei fájó szívvel búcsúznak tőle, és a feltámadás reményébe vetett hittel imádkoznak érte: Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!