Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

Skóciai Szent Margit emléknapján tartottak ünnepi megemlékezést 2021-11-17

Article main image

Skóciai Szent Margit emléknapján tartottak ünnepi megemlékezést

A Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet, a Gál Ferenc Egyetemmel együttműködve szervezett programjának keretében november 16-án Kiss-Rigó László megyéspüspök celebrált szentmisét a szegedi Székesegyházban, majd sor került Skóciai Szent Margit tisztelőinek hagyományteremtő első találkozójára. Az idén 99 éves korában Londonban elhunyt báró Gelsey Vilmos volt az, aki már Angliában kezdeményezte a magyar származású Szent Margit tiszteletének ápolását, ami a skót-magyar kapcsolatok erősítését is szolgálta. Ennek keretében esztergomi és szegedi zarándokok is eljutottak az 1093. november 16-án elhunyt és 1261-ben szentté avatott Margitnak a skóciai Dunfermline-ban lévő emlékhelyéhez. Az Árpád-házi királylány 1047-ben született a Baranya megyei Mecseknádasd mellett, apja az oda menekült később angol királlyá koronázott Edvárd volt. Margit III. Malcolm király felesége, Skócia királynéja lett, és a skót nép jótevője, egyházának segítője, a szegények és betegek istápolója, iskolák létesítője volt. Gelsey Vilmos ifjú kora óta barátságban volt a skót főnemesi Drummond-családdal, akik leszármazottjai a Margitot és családját Angliába, majd Skóciába kísérő Árpád-házi hercegeknek.