Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

10 éves a SZEGEPI

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

2024 - a Tehetség Éve

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI PEDAGÓGIAI KONFERENCIA ÉS MÓDSZERTANI NAPOK SZARVASON 2022-12-05

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI PEDAGÓGIAI KONFERENCIA ÉS MÓDSZERTANI NAPOK SZARVASON

A konferencia és módszertani napokat ünnepélyesen nyitotta meg és köszöntötte Magyarország Kormánya nevében Dr. Latorcai Csaba, a Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese. Miniszterhelyettes úr köszöntőjében elismeréssel szólt a megvalósítók munkájáról, így a SZEGEPI és partnerei, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő példaértékű együttműködéséről. A program keretében mintegy hatezerötszáz gyermek utazott az anyaországba, és ezerhétszázötvennégy pedagógus vett részt a továbbképzési és rekreációs, kulturális programokon.

 

Sajtómegjelenés:

https://www.newjsag.hu/2022/12/04/barmerre-is-kanyarodom-megis-mindig-szarvas-fele-tartok/

http://korostv.hu/index.php/hu/friss-msorok/4539-2022-11-29-11-42-27

https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2022/11/tobb-mint-hatezer-diak-vett-reszt-a-jard-vegig-programban

https://www.orientpress.hu/cikk/2022-11-25_tobb-mint-hatezer-diak-vett-reszt-a-jard-vegig-programban