Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

2024 - a Tehetség Éve

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

10 éves a SZEGEPI

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

Átadták a Gelsey Vilmos-díjakat 2022-12-19

Átadták a Gelsey Vilmos-díjakat

 

Bobay Beatrix ügyvédet és Barlay Bencét, a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatóját tüntette ki december 17-én a Dóm Látogatóközpontban a Szeged-Csanádi Egyházmegye és pedagógiai intézete a Gelsey Vilmos-díjakkal. A díjat olyan személyek kapják évről évre, akik hosszú idő óta szolgálják a keresztény értékekre épülő magyar társadalom fejlődését és a keresztény nevelés ügyét.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye és annak Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete 2014-ben alapította a Gelsey Vilmos-díjat, ezzel is tisztelegve a névadó munkássága előtt. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök a szombati díjátadón elmondta, a magyar származású brit közgazdász, bankár élete során mindent megtett, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsa Magyarországnak és az Egyháznak, mindenekelőtt a köznevelés terén.

 Az átadó ünnepségen részt vett Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki atyai jó barátjaként emlékezett meg a rangos kitüntetés névadójáról. Gelsey Vilmos emberi nagyságát három tulajdonsága felidézésével méltatta: derűs alaptermészetét, végtelen jómodorát említette és hogy időt, fáradtságot nem kímélve adta át tudását, tapasztalatát.

Építeni, bátorítani, vigasztalni – ezek az ember legfőbb feladatai a földön. Mindezt Gelsey Vilmos megtestesítette, ezért helyes és méltó, hogy az ő emlékének szentelik ezt a díjat – mondta a miniszter.

A Gelsey Vilmos-díj a plakettel elismerést és az azzal járó egymillió forint díjazást az egyházi intézmények máig tartó jogi segítéséért és képviseletéért Bobay Beatrix ügyvéd vehette át a Dóm Látogatóközpontban Csák Jánostól és Kiss-Rigó Lászlótól. 1984-ben végzett jogászként az ELTE-n, a jogi szakvizsga megszerzését követően Budapesten lett ügyvéd, polgári jogi és családjogi ügyekkel foglalkozik, szakterülete a személyiségvédelem, titokvédelem, valamint az adatvédelem. Az 1990-es évek közepétől oktatási intézmények képviseletét is ellátja, így az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által fenntartott oktatási intézmények, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye által alapított Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság jogi ügyeit is intézi.

A Gelsey Vilmos-díj a szoborral kitüntetésben és az azzal járó kétmillió forintos díjazásban Barlay Bence, a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója részesült a keresztény nevelés ügyének több évtizedes, elkötelezett szolgálatáért. Barlay Bence az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) szerzett történelem és földrajz, majd német szakos diplomát, s később elvégezte a Pázmány Péter Egyetem vezetőképzőjét is. 17 évig az Albertfalvi Don Bosco Általános Iskolában dolgozott pedagógusként, 2009-től pedig a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban tanít, melynek tizenegyedik éve az igazgatója.

 Az elmúlt bő három évtized megmutatta, hogy Barlay Bence számára a keresztény nevelés mindvégig hivatás maradt: szaktanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, igazgatóként.

 Mi több, amióta a tanításról nagyobb hangsúly helyeződött a vezetésre, egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy a pedagógusok – akikkel együtt dolgozik, akiket irányít, s akikért éppoly felelősséget érez, mint a diákjaiért – maguk is megmaradjanak a hivatásukban – fogalmazott a díjazottat méltató Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke.

 

A díjátadóról megtekinthető összefoglaló itt

A teljes felvétel