Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

2024 - a Tehetség Éve

10 éves a SZEGEPI

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

„Jöjj el, lásd meg, éld át!” 2023-11-21

„Jöjj el, lásd meg, éld át!”

Nemzeti Örökség Intézete és a Szeged-Csanádi Egyházmegye ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá 2023. november 10-én a Dóm Altemplomában.

Nemzeti Örökség Intézete és a Szeged-Csanádi Egyházmegye ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá 2023. november 10-én a Dóm Altemplomában.

Az itt megszületett együttműködéssel a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógia Intézete és a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság csatlakozik a Nemzeti Örökség Intézetének 2022-ben indult Nemzeti Emlékezetpedagógiai Programjához, melynek célja, hogy a felnövekvő ifjúság meglátogathassa a nemzeti emlékhelyeinket, és az élménypedagógia szellemiségétől vezérelve az emlékhelyekhez kapcsolódó történelmi, irodalmi tudásanyagot a helyszínen, élményközeli formában sajátíthassa el.

Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program célja a fiatalok nevelése, a nemzeti emlékezet, a történelmi hagyományok, a magyar kultúra ápolása és a magyarság szellemi örökségének megismertetése. Ennek keretében Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanád Egyházmegye megyéspüspöke támogatásával Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség intézetének főigazgatója és Dr. Lipcsei Imre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetének igazgatója együttműködési szerződést írt alá.