Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Betűméret:  A   A   A
Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek

Ifjú szónokok az Eötvösben 2015-04-22

Article main image

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tehetséges Tanulókért Alapítványa 2014. november 14-én dél-békési szónoklatmondó versenyt rendezett 13-14 éves tanulók számára.

A rendezvény célja a szép magyar beszéd, a kommunikációs kultúra fejlesztése, a történelem- és irodalomismeret elmélyítése, szélesítése és a tehetséggondozás. A versenyen 9 iskola 15 diákja állt a pulpitus mögé, hogy meggyőző beszédét bemutassa.
A résztvevőknek egy kötelező és egy szabadon választott szónoklatot kellett előadniuk. A kötelező szöveget – Az Apostolok cselekedeteiből egy részletet- az iskola szellemiségéhez kapcsolódóan a Bibliából választottuk.  Majd egy szabadon választott 20. század végi / 21. század eleji szónoklatot adtak elő a tanulók, mely a Földünk sorsával kapcsolatos globális problémákról szólt.
A szervezést és lebonyolítást az önkormányzat civil szervezetek számára kiírt pályázata, valamint Elekes Lajos társadalmi alpolgármester úr felajánlása támogatta.

 

A verseny eredménye:

 

I. helyezett: Kovács Bence 7. o. (Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaföldvár, felkészítő tanára: Nagy Attiláné)


II. helyezett: Lengyel Martin 8. a (Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Orosháza, felkészítő tanára: Verasztóné Kiss Gabriella és Szalkay Róbertné iskolalelkész)


II. helyezett: Kéri Martin 8.a (Vörösmarty Mihály Általános Iskola Orosháza, felkészítő tanára: Palyov Pálné)


III. helyezett: Bán Péter 7.o. (Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Hódmezővásárhely, felkészítő tanára: Daridáné Papp Erika)


III. helyezett: Fási Arnold 8.o. (Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kaszaper, felkészítő tanára: Zámboly Péterné)


III. helyezett: Andrékó Daniella 8.o. (Czina Sándor Tagintézmény Orosháza, felkészítő tanára: Vígh Zsanett)