Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

2024 - a Tehetség Éve

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

10 éves a SZEGEPI

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Betűméret:  A   A   A
Továbbképzések, szakmai napok

Válasszunk nyelvvizsgát! - nyelvi továbbképző nap Szentesen 2015-05-18

Article main image

Beszámoló a 2015. március 23-án Szentesen tartott nyelvi továbbképző napról.

 

Aki nem ismer idegen nyelveket, mit sem tud a magáéról.”
(Goethe)

 

 

 

 

Az idegen nyelvek tanításának, a közoktatás szerves részeként, alapvető célja a megalapozott értékrenddel rendelkező, önálló felnőtt emberek nevelése, akik számára az idegen nyelvek ismerete által újabb kapuk nyílhatnak meg.

 

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című kormányzati stratégia, amely 2020-tól legalább egy nyelv középfokú ismeretét is előírná felvételi követelményként a diákoknak, fokozatváltást jelent a nyelvoktatásra nézve is a közoktatásban. A Felsőoktatási Kerekasztal által már tavaly elfogadott stratégia szerint 2020-tól egyes kivételektől eltekintve csak középfokú nyelvvizsgával lehet bejutni a felsőoktatásba. Azonban jelenleg még az érettségizők többségének nincs nyelvvizsgája, így a hátralévő öt évben igen jelentős változásnak kell lezajlania a közoktatás területén az idegen nyelv tanításában.

 

Ennek az új kihívásnak kell megfelelnie az általános és középiskolai nyelvtanároknak is. Elsősorban az ő támogatásukra, a segítségnyújtás szándékával szervezte meg a SZEGEPI „Válasszunk nyelvvizsgát!”című továbbképzését, hiszen fontos, hogy az idegen nyelvet oktató pedagógusok jól ismerjék a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgák jellegzetességeit – követelményrendszerét, feladattípusait – mivel az ezekre való felkészítést, ha látens módon is, de be kell építeniük a tananyagba. Az ismertetett nyelvvizsgák közül intézetünknek nem titkolt célja a Theolingua egyházi szakmai anyaggal bővített általános nyelvvizsga népszerűsítése, hiszen a SZEGEPI székhelyének helyet adó Gál Ferenc Főiskola egyben Theolingua nyelvvizsgahely, ahol mód nyílik a felkészülésre és vizsgázásra is.

 

A továbbképzésen a nyelvvizsgákhoz kapcsolódva nem kerülhettük meg az idei tanév végén esedékes idegen nyelvi mérés aktuális kérdéseinek megvitatását sem. Végső soron a nyelvtanítás és nyelvtanulás hatékonyságának a növelése a célja annak is, hogy 2015. június 11-én először kerül sor országos idegen nyelvi mérésre az általános iskola hatodik és nyolcadik osztályában. A mérés során vizsgált készségek és képességek olyan számszerűsített adatokat szolgáltatnak majd, melyeknek értékelése vezethet konkrét feladatok megfogalmazásához a minőség javítása érdekében.

 

A „Válasszunk nyelvvizsgát!” című továbbképzésünkre a szentesi Szent Erzsébet Általános Iskola és Óvoda sikeres márciusi programja után szeretettel várjuk a nyelvtanárokat és nyelvvizsgák iránt érdeklődő kollégákat április 10-én Békéscsabára, a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményébe is.

 

 

 

Kérdések:

Válasszunk nyelvvizsgát!

 

1, Mennyire elégedett a tanfolyam tartalmával?

4,33

2, Mennyire elégedett az tanfolyamon elhangzottak hasznosíthatóságával?

4,75

3, Mennyire elégedett az oktatók előadásával?

4,92

4, Mennyire elégedett az oktatási helyszín minőségével?

5

5, Mennyire elégedett a tanfolyam szervezésével?

4,92

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery