Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

10 éves a SZEGEPI

2024 - a Tehetség Éve

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Betűméret:  A   A   A
Továbbképzések, szakmai napok

Beszámoló a SZEGEPI NETFIT képzéséről 2015-05-18

Article main image

2015. április 15-én Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete szakmai tájékoztatót és műhelymunkának teret adó gyakorlatorientált képzést szervezett a NETFIT és az országos kompetenciamérések eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása tárgykörben. Az előadó Majernik Erzsébet pedagógiai értékelési szakértő volt.

A rendezvényen 33 pedagógus vett részt. A képzés során a résztvevők részletesen megismerhették a NETFIT és az országos kompetenciamérés (OKM) köznevelésben betöltött szerepét, jellemzőit, jogszabályi kereteit, a matematika és szövegértés tesztek kialakítását szolgáló tartalmi kereteket, valamint a mérés során használt tanulói, iskolai, telephelyi kérdőívek tartalmát, szerepét és felhasználási lehetőségeit. Nagy hangsúlyt kapott az OKM FIT-jelentések értelmezése és felhasználási lehetőségeinek bemutatása, a statisztikai alapfogalmak, a statisztikai mutatók értelmezése, az OKM FIT elemzőszoftver használata, illetve az intézkedési tervek elkészítése.

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery