Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

2024 - a Tehetség Éve

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

10 éves a SZEGEPI

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

Betűméret:  A   A   A
Továbbképzések, szakmai napok

Tanítói továbbképzés 2015. április 28-án 2015-05-18

Article main image

A Szeged−Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete továbbképzést szervezett tanító kollégáknak.

Fülöp Mária érdemes tankönyvíró előadásának középpontjában a megújuló köznevelési tartalmak, az alsó tagozatos oktatás korszerű szemléletének bemutatása állt. Az öt órán át tartó interaktív délután során változatos munkaformák (csoportos, kooperatív) alkalmazásával szerezhettek elméleti és gyakorlati ismereteket a kollégák az alábbi témákban:


• az anyanyelvi nevelés szerepe a kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, kompetencia alapú tanóra tervezése.
• az olvasás-szövegértés fejlesztésének lehetőségei, a kerettantervben új elemként megjelenő olvasási stratégiák bemutatása különböző szövegeken keresztül,
• az önálló tanulás megalapozásának lehetőségei,
• a nyelvi tudatosság, a kreativitás, az árnyalt önkifejezés képességek fejlesztése játékos feladatokon keresztül,
• a szóbeli és írásbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése, ötletek a fogalmazásórák megtartásához.


A jó hangulatban eltöltött délutánról a kollégák elismeréssel szóltak, és köszönetüket fejezték ki a szakmai fejlődés lehetőségének biztosításáért Fülöp Mária előadónak és az intézet munkatársainak.

 

 

Kérdések:

Tanítói továbbképzés megújuló köznevelési tartalmakkal

1, Mennyire elégedett a tanfolyam tartalmával?

 

4,91

2, Mennyire elégedett az tanfolyamon elhangzottak hasznosíthatóságával?

 

4,97

3, Mennyire elégedett az oktatók előadásával?

 

5

4, Mennyire elégedett az oktatási helyszín minőségével?

4,94

5, Mennyire elégedett a tanfolyam szervezésével?

 

5

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery