Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

Betűméret:  A   A   A
Nevelés

„Isten hozott minden családot, jó napot minden családnak!” - Itt az ideje, hogy az apák és anyák visszatérjenek száműzetésükből 2015-06-04

Article main image

Ferenc pápa a családról szóló katekézisét folytatva a családon belüli nevelés másra átruházhatatlan feladatáról elmélkedett a Szent Péter téren tartott általános kihallgatás keretében május 20-án.

Hogyan neveljünk? Milyen örökségünk van, amelyet át kell adnunk gyermekeinknek?

A szülők és gyermekeik közötti kapcsolatban bölcsességnek, egyensúlynak kell lennie. Szent Pál apostól így ír erről: „Gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr szemében. Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék” (Kol 3,20-21).

A gyermekkel úgy kell törődni, hogy felnőjenek az önmagukért és másokért vállalt felelősségben.

A családok nagy részében nincs idő a beszélgetésre, az egymással való szembenézésre. Tényleges szakadás támadt a család és a társadalom, a család és az iskola között. Megrendült a kölcsönös bizalom.

Valódi találkozásnak kellene létrejönnie az értelem és a szív szintjén!

A keresztény közösségeknek az a feladata, hogy segítséget nyújtsanak a családoknak nevelői küldetésükben, és ezt mindenekelőtt Isten igéjének fényével tegyék. Krisztus szeretetének kegyelme beteljesíti azt, ami bele van írva az emberi természetbe.

A jó családi nevelés az emberiség tartóoszlopa!

 

Az elmélkedés teljes szövege elérhető a Magyar Kurír 2015. május 20. számában

(K. M.)