Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

2024 - a Tehetség Éve

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

10 éves a SZEGEPI

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

Betűméret:  A   A   A
Aktualitás

Jó gyakorlat a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvodában 2015-06-04

Article main image

2015. május 27-én a Szeged−Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete által szervezett Mesepedagógiai foglalkozás és tehetséggondozás továbbképzéssel egybekötött szakmai napon vettünk részt a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvodában.

A napot a baksi óvoda vezetője, Pinjung Emilné nyitotta meg egy rövid prezentációval, amelyben nemcsak az intézményt és annak fejlődését mutatta be, hanem említést tett a faluról, és annak helyi sajátosságairól is. Az óvoda és az iskola között Bakson példaértékű az együttműködés.
Az óvoda tevékenységközpontú nevelési programmal dolgozik, amit a gyakorlatban is megtapasztalhattunk.

Az óvodába járó hátrányos helyzetűek száma magas, ezért kiemelt feladatuknak tartják az esélyegyenlőség biztosítását, valamint a szülőkkel történő szoros kapcsolattartást. Intézményükben a roma nemzetiségűek magas száma miatt anyanyelvi dajkát is foglalkoztatnak. Az óvodavezetés elfogadó, segítő, felzárkóztató törekvései egyértelműen tükrözik a keresztény értékrendet.


A megnyitó után mesepedagógiai foglalkozáson vettünk részt, amelyet Tóth Gyöngyi óvodapedagógus tartott a Napocska középsős csoportnak. Ez a foglalkozás a „Kitekintés a világba” több hetes projekt részeként valósult meg. A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese színvonalas, életkori sajátosságokhoz igazodó feldolgozását láthattuk.
A mesepedagógiai foglalkozás szakmódszertanilag nagyon jól felépített volt, az óvodapedagógus személyisége, kedves attitűdje, illetve a tevékenység során használt eszközök használata mind-mind elősegítette a nyugodt, barátságos légkör megteremtését.


A mese során használt szemléltetőeszközök ötletesek, esztétikusak, igényesek voltak. Segítették a középsősök számára a történet feldolgozását, a képzelet és fantáziaviláguk fejlődését. A mese erkölcsi mondanivalója valóban eljutott a gyermekekhez, mert a tevékenység zárásaként mindenki a kiskakasos képet színezte ki, mivel az óvodás korú gyermek a pozitív, jó tulajdonságokkal rendelkező szereplőket kedveli.


     A tehetséggondozás keretében néptánc és népi játék tevékenységen vettünk részt, melyet Baloghné Váradi Brigitta táncpedagógus tartott a nagycsoportosoknak. Módszertanilag nagyon sokrétű, jól megtervezett tevékenység volt, zenés bemelegítéssel, ritmusérzék fejlesztéssel (tapssal, mondókákkal), népi játékokkal. A bemutató során a játékok, mondókák, mozdulatsorok már ismertek voltak, így nagy örömmel és átéléssel vettek részt a gyerekek ebben a tevékenységben. Brigitta kiemelt figyelmet fordított az egyéni bánásmódra. Aki bátortalan volt, vagy tévesztett, ahhoz kedvesen, türelmesen odafordult és segítette, hogy az adott mozdulatsort tökéletesen tudja végrehajtani.


A SZEGEPI részéről Kovács Márta pedagógiai előadó, szaktanácsadó tartott nekünk prezentációt Mese, mese, meskete címmel, amelyben többek között szó esett a mesélés fontosságáról, nemcsak az óvodában, hanem otthon a családban is. Az interaktív bemutatón mindenki megoszthatta a véleményét, érzéseit, tapasztalatait a témával kapcsolatban.


Ezt követően Mayer Tamásné szakmai szolgáltatási igazgató rövid beszámolót, tanácsadást tartott az aktuális közoktatási feladatok közül a tanfelügyeletre való felkészülésről.  Rengeteg fontos és hasznos tanácsot osztott meg velünk a portfólió készítéssel kapcsolatosan is, hogy mire figyeljünk pedagógiai munkánk során a tervezéstől egészen a megvalósításig.


Sarusi Etelka az óvodai mérés-értékelésről beszélt. Kitért a pedagógus mérés-értékelésére és a gyermekek diagnosztikus mérésére egyaránt. A gyermekek mérésére a Difer tesztet ajánlotta.
A SZEGEPI munkatársai felajánlották segítségüket a következő alkalmakra is.


A napot Antal Imre atya zárta néhány lélekmelengető, buzdító gondolatot közvetítve számunkra Pünkösd legfontosabb üzenetével kapcsolatban. Tudnunk kell azt, hogy a Szentlélek mindig velünk van, és segíti a munkánkat, hivatásunkat az életünk során.
   A baksi óvodában eltöltött napon igazi jó gyakorlatokat láthattunk, és tapasztalhattunk meg.


Köszönöm.


(GY. A.)
Fénysugár Katolikus Óvoda, Szeged

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery