Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Betűméret:  A   A   A
Sportversenyek

Egyházmegyei sportversenyek az orosházi Eötvös József Katolikus Általános Iskolában 2015-06-11

Article main image

Május 21-én Katolikus Labdarúgó Tornát, május 22-én Katolikus Kézilabda Tornát szervezett az orosházi Eötvös József Katolikus Általános Iskola az Egyházmegye iskolái részére.

A rendezvény célja a tehetségek támogatása és az egészséges életmód népszerűsítése volt. A versenyen részt vevő iskolák között a barátság is tovább erősödött. A kupákat, díjakat és a versenyszervezés, bonyolítás költségeit az EMMI és OFI által meghirdetett „Tehetségek kiválasztását segítő diáksport versenyek támogatása” című, többszázezer forintos nyertes pályázatból fedezte az intézmény.

 

Eredmények:

 

Labdarúgás:

  1. Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Ált. Isk., Kollégium és Óvoda
  2. Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Békéscsaba
  3. Székács József Evangélikus Ált. Isk. és Gimn., Orosháza

 

Fiú kézilabda:

  1. Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Orosháza
  2. Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Békéscsaba
  3. Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola, Gádoros

 

Leány kézilabda:

  1. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
  2. Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Orosháza
  3. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Zsombó

 

 

(K. I.)

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery