Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Betűméret:  A   A   A
Aktualitás

A szegedi ferencesek rejtett kincsei 2015-09-10

Article main image

A szeged-alsóvárosi ferences kolostorban , iskoláskorú gyermek számára számos kiváló programot szerveznek, melyeken bármely intézményből jelentkező csoportokat nagy szeretettel fogadnak. Az idei tanévre is kiváló ismeretterjesztő foglalkozások, tanulmányi kirándulások helyszíne lehet a kolostor.

A kolostort évszázadok óta kedvesen mosolygó, a látogatókat szeretettel fogadó ferences testvérek lakják, s velük együtt a hívek közössége tölti meg örömteli élettel. A dél-alföldi régió lelki gondozásában mindig is nagy szerepet vállalt az itteni ferences közösség. A kolostorban 2012. szeptember 19. óta működik az Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont, ahol évente több egyházi és kulturális ünnepen (Szent Antal-napi Liliomfesztivál, Nagyboldogasszony búcsú, Paprikafesztivál, stb.) is részt vehetnek kicsik és nagyok egyaránt. A városrészre jellemző napsugaras házak által körülölelt kolostoron belül azonban rengeteg más, oktató jellegű, tanulmányi programot is kínálnak a ferencesek az idelátogatók számára. A kolostori, kolostorkerti látogatáson túl hat, egymástól különböző múzeumpedagógiai foglalkozáson a kisebb gyermekek, valamint a gimnazista korú fiatalok egyaránt részt vehetnek. Ezek a lehetőségek a történelmet, rajzot/művészetet, természetismeretet/biológiát, vagy éppen néprajzot tanító kollégák számára kiváló, interaktív oktatás vagy tanulmányi kirándulás alapjául szolgálhat.

 

Az iskolai csoportoknak tartott programokról részletes ismertetés található, a Látogatóbarát honlapján.

 

(S. P.)

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery