Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

2024 - a Tehetség Éve

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

10 éves a SZEGEPI

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

Betűméret:  A   A   A
Pedagógiai tájékoztatás

Konferenciafelhívás: Gyermek 3D-ben – Tanulási zavarral a szakképzésben 2016-03-17

Article main image

A Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztálya konferenciát szervez Gyermek 3D-ben, Tanulási zavarokkal a szakképzésben címmel.

A konferencia célja a szakképzésben tanuló, tanulási zavarral küzdő tanulók helyzetének feltérképezése, problémáik elemzése és javaslatok megfogalmazása.

Időpont:         2016. április 8. péntek

Helyszín:       MPT székhelye,

ELTE PPK épülete, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 3Dkonferencia@gmail.com címen lehet.

 

Program:

 

Előadások (10:00–12:00)

10:00 – 10:05 A konferencia megnyitása Turcsik Katalin (MPT Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály elnöke)10:05 – 10:20 A szakképzés jelentősége a magyar társadalom fejlődésében Bihall Tamás (oktatási és képzési alelnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)

10:20 – 10:45 A diszlexia mítosza – avagy az olvasás fejlesztési lehetőségei kis- és nagyiskolás korban Dr. Donauer Nándor (neuropszichológus, klinikai szakpszichológus, Budai Gyermekkórház)

10:45 – 11:10 A szakképzés rendszere, a tanulási zavaros diákok ellátása Dr. Horváth Béla (főigazgató, Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum)

11:10 – 11:35 A pályaorientációs munka sajátosságai a szakképzésben tanulási zavarral küzdő tanulók körében Dr. Kenderfi Miklós (egyetemi docens, Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar; MPT Pályaorientációs Szakosztály)

11:35 – 12:00 Intézményi szintű kérdések, az Öveges József Középiskola gyakorlata Perkó László (igazgató, BGéSZC Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája)

 

Szekciók (13:00–14:30)

 

Szekcióvezető: Paveszka Dóra (logopédus, gyógypedagógus, BGéSZC Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája; MPT Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály)

 

Szekcióvezető: Szabó András (informatikai igazgatóhelyettes, Petrik Lajos Szakközépiskola; az MPT elnökségi tagja, a Szakképzési Kollégium vezetőségének tagja)

 

Szekcióvezető: Dr. Majorosi Anna (igazgatóhelyettes, BGéSZC Mechatronikai Szakközépiskolája)

 

Zárás (15:00–15:30)

 

15:00 – 15:20 Szekciók beszámolója

 

15:20 – 15:30 Zárszó

Szenes György (elnök, MPT Szakképzési Kollégium).

Kocsis Fruzsina MPT Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola

 

(S. E.)