Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

10 éves a SZEGEPI

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

2024 - a Tehetség Éve

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Betűméret:  A   A   A
Pedagógiai tájékoztatás

Könyvajánló – Ferenc pápa válaszai gyerekek kérdéseire 2016-03-31

Article main image

Korábban már hírül adtuk, hogy megjelenik Kedves Ferenc pápa! címmel, a gyerekek által küldött levelekre írt válaszlevelei a Szentatyának.

A kötet megjelent, szeretnénk figyelmükbe ajánlani. A világ számos országából érkezett levél között találunk kedves, szeretetteljes és megindító sorokat is. Megkérdezik a gyerekek a pápától, hogy szokott-e táncolni, hol imádkozik, a pápai munkában mi ad boldogságot. Egy kisfiú arról kérdezi a pápát, hogy édesanyjának, aki meghalt, nőnek-e angyalszárnyai. Ferenc pápa minden levélre válaszol, minden levelet komolyan vesz, és a már megismert személyisége tükröződik a válaszokban. Igen, szeret táncolni, és fiatal korában sokat táncolt, és véleménye szerint a tánc fontos, mert az örömet tükrözi. Imádkozni mindenhol szeret, sokszor az íróasztalánál vagy a karosszékében teszi, nagyon szeret a templomban, az Oltáriszentség előtt. „Ám tudok imádkozni sétálás közben, de még akkor is, amikor fogorvoshoz megyek. Istennel mindenütt találkozhatok.” Pápaként az egyik legfontosabbnak feladatának tartja, hogy az emberek között legyen, hogy velük lehessen, ettől boldog. A kisfiú levelére pedig azt válaszolta, hogy az édesanyának nem nőttek szárnyai, de a mennyben fény övezi. A kisfiát nézi és mosolyog rá. „Így gondolj anyukádra: gyönyörű, mosolyog, és eltölti az irántad való szeretet.”

 

A könyvben láthatók a gyerekek fényképei és levelük eredetiben, és mellettük a fordításai.

 

(K. I.)