Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

2024 - a Tehetség Éve

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

10 éves a SZEGEPI

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Betűméret:  A   A   A
Jogszabálykövető

A nevelési területen dolgozó kollégák számára összeállított jogszabálygyűjtemény, módosítások, értelmezés segítése

részletesenrészletesen

A 14/2017. (VI. 14.) EMMI-rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről

A Magyar Közlöny 2017. évi 90. számában kihirdetésre került az EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről.

A rendelet elérhető és letölthető a Magyar Közlöny oldalán.

(K. I.)

A Magyar Közlöny 2017. évi 87. száma tartalmazza Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló rendeletet.

Elérhető: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17087.pdf oldalon.

 

(K. I.)

A Magyar Közlöny 9. számában 2016. január 22-én megjelent az 5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet.

részletesenrészletesen

Magyar Közlöny 125. száma

A Magyar Közlöny 125. számában megjelent a 249/2015. (IX. 8.) Kormányrendelet, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása.

Magyar Közlöny 77. száma

A következő törvények jelentek meg a Magyar Közlöny 77. számában:


•    2015. évi LXIII. törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról
•    2015. évi LXIV. törvény: A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról
•    2015. évi LXV. törvény: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
•    2015. évi LXVI. törvény: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

 

(C. K.)

28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről

Megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 73. számában a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről.
A következő tanév tervezéséhez kiinduló pontot jelentő EMMI rendelet a tanév első tanítási napjaként 2015.szeptember 1-jét, keddet jelölte meg. Az általános iskolákban továbbra is száznyolcvanegy tanítási napot kell szervezni, a középiskolákban, szakiskolákban pedig száznyolcvanat. A tanév utolsó tanítási napja 2016.június 15.(szerda) lesz.


A rendelet szövege az alábbi linken elérhető.