Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

10 éves a SZEGEPI

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

2024 - a Tehetség Éve

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

Betűméret:  A   A   A
Egyházi tankönyvfejlesztés

Egyházi tankönyvfejlesztés 2019-05-15Pályázat kódszám: EGYH-KCP-16-P-0128
Pályázat célja: Egyházi tankönyvfejlesztés
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kedvezményezett: Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete
Támogatási időszak: 2016. január 01. – 2021. december 31.
Támogatás összege: 650 000 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%

A MEGVALÓSULT TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA:

A projekt célja olyan tanulóbarát tananyagok fejlesztése, melyek alkalmasak arra, hogy a diákok szellemi, lelki és hitéleti egyensúlyának biztosításával korszerű, alkalmazható tudásra tegyenek szert. A fejlesztés a szaktudományok, a hatékony tudásátadást megalapozó empirikus kutatások legfrissebb eredményeire, a pedagógiai kutatóműhelyek tapasztalataira épül.

A digitális tananyagok két tantárgyi területen készülnek:

- matematikából az általános iskolák és középiskolák 1-12. évfolyamai számára,
- fizikából az általános iskolák 7-.8. és a középiskolák 9-10. évfolyamai részére.