Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

2024 - a Tehetség Éve

10 éves a SZEGEPI

Betűméret:  A   A   A
Könyvajánló - sorozat

 

A „Lila fecskék…” című kötet, amit Bíró Gyula, a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda igazgatója, főiskolai mestertanár szerkesztett, az intézményben folyó tehetséggondozó program eredményeit mutatja be.

 

részletesenrészletesen
Article main image

Alsó tagozatosoknak ajánljuk – Igaz Dóra: Nyár, nagyi, net c. könyvét

Nem szabad elhamarkodottan ítélnünk! A nagyinak is lehet tabletj e és használja is, és az unokájára, Bercire sem haragszik, hogy számítógép függő. A nyár is másként alakul, mint elképzeli Berci, és a virtuális világ mellett a valódi világban is jelen lesz. A regényben megoldásokat olvashatunk, hogyan találjuk meg mi felnőttek és gyerekek egyaránt a helyes arányt a két világ között.

(K. I.)

Article main image

Gévai Csilla : Amíg olvasunk – segítség az olvasni tanulóknak

Ígéretünkhöz híven egy újabb könyvet ajánlunk az olvasni tanulók számára.

A Most én olvasok! sorozatban jelent meg Gévai Csilla Amíg olvasunk című kötete. A kötet az olvasás gyakorlását, a kezdeti lépéseket segíti.

(K. I.)

Article main image

Boldizsár Ildikó : Az elveszett madártoll, - óvodásoknak szóló mesekönyv a gyermekjogokról

Az elveszett madártoll címmel jelent meg, az óvodásoknak szóló mesekönyv Boldizsár Ildikó tollából, Lackfi Margit illusztrációival. A kötet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) gondozásában jelent meg. A kötet a gyerekeket kívánja segíteni abban, hogy a jogaikról saját nyelvükön tudjanak meg minél többet. A kötetet egyelőre az óvodákba juttatják el, ott adhat segítséget egy-egy foglalkozáshoz, beszélgetéshez.

 

(K. I.)

Article main image

Bodnár Dániel : Márton, a békesség és a könyörületesség szentje

A Szent Márton év alkalmából figyelmükbe ajánljuk Bodnár Dániel Márton, a békesség és a könyörületesség szentje című regényét. A kötet a Sulpicius Severus által írt életrajzot veszi alapul, és a mai fiatalokhoz szólóan mutatja be a szent életét.

A kötet megjelent a Szent István Társulat gondozásában.

(K. I.)

Article main image

Kertész Erzsi : Nem mese

Nemet mondani tudni kell! Ja, az könnyű? Néha igen! Néha nagyon nem. És amúgy is, nem csak egyféle nem van. Hallottatok már például a cincogó nemről? Vagy a lerepül a hajad nemről? Esetleg a kerek perec nemről? Hát a köszönöm, nemről? Ezekről, és még sok-sok féle nemről szól a könyv. A kötetet Kasza Julianna illusztrálta.

 

(K. I.)

Hamarosan vége a tanévnek, több lesz a szabadidő. A szabadidő hasznos felhasználásához indítjuk Könyvajánló sorozatunkat.

részletesenrészletesen