Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

2024 - a Tehetség Éve

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

10 éves a SZEGEPI

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

Betűméret:  A   A   A
SZEGEPI Pedagógiai szakkönyvtár / Taneszközbemutató hely

TaneszközTÁR:
taneszközök bemutató helye


A SZEGEPI Taneszköztárat alakít annak érdekében, hogy segítse a pedagógusok munkáját, az Intézet szegedi székhelyén megtekinthetővé és megismerhetővé téve az aktuális tankönyvcsaládokat, taneszközöket.

 

A Taneszköztár állományát folyamatosan fejlesztjük, így egyre gazdagodik mind a hagyományos, mind az on-line eszközeink tárháza.


6720 Szeged,
Dóm tér 6. földszint


szerda délutánonként 14 és 17 óra között, és előzetesen egyeztetett időpontban is.

 
Kövécs Ildikó pedagógiai előadó, könyvtáros
kovecs.ildiko@szegepi.hu

2015. március 23-án Szentesen a nyelvi továbbképző nap kezdetén a Stiefel cég mutatkozott be.

részletesenrészletesen

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi honlapot.

részletesenrészletesen

Felhívjuk figyelmüket a következő oldalon található Iskolatáska jógyakorlat-gyűjtemény adatbázisra.

részletesenrészletesen

Bűvösvölgy, az első hazai médiaértés-oktató központ 2014 májusában indult kezdeményezés.

részletesenrészletesen

Interaktív Oktatástechnika portál

részletesenrészletesen

részletesenrészletesen