Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

2024 - a Tehetség Éve

10 éves a SZEGEPI

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Betűméret:  A   A   A
Továbbképzési ajánlat

Továbbképzési ajánlatunk 2015 2015-01-27

Article main image

 A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetének továbbképzési kínálata

Továbbképzési ajánlatunk

2015

JANUÁR

január 14.

Munkaértekezlet

 

SZEGEPI munkatársak

január 16.

„Mozogjunk együtt!” szakmai nap

Fénysugár Óvoda, Szeged

Óvodapedagógusok

január 28.

Iskolai könyvtárak a 21. században - továbbképzés

SZEGEPI

Iskolai könyvtárosok

január 29.

Munkaértekezlet

 

SZEGEPI munkatársak

FEBRUÁR

február 4.

A mese szerepe az óvodás korú gyermek életében - műhelyfoglalkozás

Fénysugár Óvoda, Szeged

Óvodapedagógusok

február 4.

Oktatástechnológiai továbbképzés

Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged

Magyar nyelv és irodalom szakos pedagógusok

február 20-22.

Népirtás konferencia

Szeged, Hódmezővásárhely

Történelem szakos pedagógusok és minden érdeklődő

február 27.

A normaalkotás alapelvei

Gál Ferenc Főiskola, Szeged

Etika, hittanár, filozófia szakos tanár és minden érdeklődő

MÁRCIUS

március 3.

Matematika, fizika tantárgyi továbbképzés megújuló köznevelési tartalmakkal

SZEGEPI, Szeged

Matematika, fizika szakos pedagógusok

március 10.

Matematikai fejlesztés óvodás kortól az érettségiig

Gyulai Római Katolikus Gimnázium Általános Iskola Óvoda és Kollégium

Matematika szakos pedagógusok

március 23.

„Válasszunk nyelvvizsgát!”

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szentes

Nyelvszakos pedagógusok és minden érdeklődő

ÁPRILIS

 április 9.  Országos kompetenciamérés és kötelező mérések eredményeinek helyi feldolgozását elősegítő műhelyfoglalkozás  

SZEGEPI

Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

 Pedagógiai mérésekért felelős kollégák
 április 10.  Válasszunk nyelvvizsgát!  

SZEGEPI

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Békéscsaba
 Nyelvszakos pedagógusok és minden érdeklődő
 április 14. Magyar nyelv és irodalom tantárgyi továbbképzés megújuló köznevelési tartalmakkal SZEGEPI, Szeged  Magyar szakos pedagógusok
 április 15.  NETFIT és kötelező mérések eredményeinek helyi feldolgozását elősegítő műhelyfoglalkozás SZEGEPI, Szeged  Testnevelő tanárok
 április 28.  Tanítói továbbképzés megújuló köznevelési tartalmakkal SZEGEPI, Szeged  Tanítók

MÁJUS

 május 5.  Munkaértekezlet  SZEGEPI, Szeged  SZEGEPI munkatársak
 május 6.  Munkaértekezlet  SZEGEPI, Szeged  SZEGEPI munkatársak
       

JÚNIUS