„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

Pedagógiai szakmai szolgáltatások

Pedagógiai értékelés

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés – 2022

(1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor: a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és...

Digitális országos mérések 2022

A 2021/2022-es tanév mérföldkő Magyarország pedagógiai mérési rendszerének történetében. Az országos mérési rendszer kiegészült a természettudomány...

2018. október 15-én kezdődnek az őszi érettségik

A 2018/2019-es tanév őszi vizsgaidőszaka 2018. október 15-én kezdődik a magyar nyelv és irodalom és a magyar, mint idegen nyelv vizsgatárgyak írásbeli...

Elérhetők a 2017. évi Országos kompetenciamérés eredményei

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1) bekezdése által elrendelt, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési...

Nyilvánosak a 2016-os PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) mérés eredményei

A PIRLS az egyik legjelentősebb nemzetközi oktatási eredményeket és összefüggéseiket vizsgáló mérés, a PISA és a TIMSS mellett.

A 2016-os PIRLS-mérés eredményei megtekinthetők

A 2016-ban végzett PIRLS-nemzetközi tanulói szövegértés vizsgálat eredményei az Oktatási Hivatal oldalán megtekinthetők.

Cikkajánló – IKT-használat 10-18 éveseknél

A Magyar Pszichológiai Szemle 2016/1-2. számában jelent meg a 10-18 évesek IKT-eszközhasználatát felmérő kutatás eredményeit bemutató tanulmány. A kérdőíves felmérés a...