„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

Járd végig!

EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” című projekt

A (fő) kedvezményezett neve: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Konzorciumi partner: Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete
Támogatás összege: 1.591.471.903,- Ft
Projektidőszak: 2018.01.01. – 2020.12.31.
A támogatás intenzitása: 100 %
Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek:
EMET: 983.661.559,- Ft
SZEGEPI: 607.810.344,- Ft

Projekt összefoglaló:

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma folyamatosan kutatja a Kárpát-medence magyar nyelvű oktatás helyzetét. A 2017 tavaszán kiküldött kérdőívek alapján több megoldásra váró problémát jeleztek a határ menti magyar nyelvű oktatási intézmények pedagógusai, készen arra, hogy az anyaországgal közösen próbálják orvosolni ezeket.

A magyarság megmaradásának feltétele a magyar nyelv erősítése, a magyar nyelvi ismeretek elmélyítése, a hagyományok és a magyar kultúra megőrzése. Ennek érdekében a magyar Kárpát-medencei pedagógusok és diákok számára közösségi élményt kell nyújtani olyan iskolán kívüli programokkal, ahol magyar környezetben minőségi alternatív időtöltést tud az anyaország biztosítani. A személyes megtapasztaláson alapuló oktatás a magyarság megmaradásának alapfeltétele olyan hosszú távú törekvés, amely képes lehet ellensúlyozni a Kárpát-medencei magyarság drasztikus csökkentését.

Célkitűzés:

A projekt célja, a Kárpát-medencei összmagyar kapcsolatok erősítése, személyes kapcsolatok kialakítása, korábban kialakított személyes kapcsolatok fenntartása és azok elmélyítése. A „Járd végig!” programjainak megvalósítása során több mint 1000 pedagógus bevonásával kívánjuk erősíteni a nemzeti összetartozást, és ennek keretében azt, hogy a hazánkba érkező célcsoport személyes élményeken keresztül közvetlenül szerezzen tapasztalatot az anyaországról.

Projektünk célja a Kárpát-medencében és a célterület régiókban:

 • Tematikus együttműködések a Kárpát-medence pedagógus szövetségével/szervezeteivel/vallási közösségeivel
 • Hálózatosodás feltételeinek megteremtése a különböző szervezetek bevonásával
 • Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése
 • Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel erősítése
 • A pályaorientáció és pályakövetés fejlesztése a köznevelésben és felsőoktatásban, annak érdekében, hogy a köznevelésből és felsőoktatásból kilépő fiatalok a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek
 • Felsőoktatásba való bejutás elősegítése és a lemorzsolódás csökkentése
 • Meglévő teljes ciklusú magyar nyelvű, de az adott ország államnyelvét is szaknyelvként oktató képzések implementálásának elősegítése
 • Határon átnyúló tanulói mobilitás erősítése a köznevelés nemzetközisítése érdekében

Projekt hatása Kárpát-medencében és a célterületet érintő régiókban:

 • A projekt lehetőséget biztosít a prioritási tengely által biztosított eszközök komplex módon történő alkalmazására
 • A komplex megközelítés hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé
 • Közoktatásban Magyarországra irányuló diákmobilitás erősödik
 • Nő a formális-informális képzésben résztvevők szám
 • Csökken az iskolaelhagyók száma, nő a végzettséget megszerzők száma, nő a Kárpát-medence magyar foglalkoztatottak száma
 • Erősödik a magyar nyelv
 • Kárpát-medencében toleránsabbá válik egymáshoz a magyar ember