„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

2018. évi köznevelési statisztikai adatgyűjtés

A köznevelési feladatot ellátó intézményeket az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, illetve a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 25. § (3)-(4) bekezdései alapján statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget és annak szabályait a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.), valamint annak végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szabályozza. Az Stt. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal – a jogsértés elkövetésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül – közigazgatási bírsággal sújtja azt a jogi személyt vagy személyiségi joga szerint jogképes szervezetet, amely kötelező adatszolgáltatás esetén a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad.

Az adatszolgáltatás a köznevelési statisztikai adatszolgáltató programon keresztül történik (KIR-STAT program). A KIR-STAT program 2018. október 1-jétől hozzáférhető.

Az adatszolgáltatás határideje: 2018. október 15.

Az adatgyűjtéssel kapcsolatos tudnivalókat részleteiben a tájékoztató levél tartalmazza.

A Magyar Közlöny 2017. évi 160. számában jelent meg az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2017. (X. 3.) EMMI-rendelet

Az alábbi hét köznevelési miniszteri rendeletet módosította: Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása A...

Pedagógusminősítés

A 2018-as pedagógusminősítésekkel kapcsolatos aktuális információk és dokumentumok (jogszabályok, útmutatók) linkre kattintva érhetőek el!...

A Magyar Közlöny 2017. évi 87. száma tartalmazza Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló rendeletet.

Elérhető: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17087.pdf oldalon.

A 2017/2018. tanév rendje

A Magyar Közlöny 90. számában megjelent a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet.

Szakértői képzések indulnak 2017 júniusában

Az Oktatási Hivatal „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a pedagógiai-szakmai ellenőrzésre” és „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre” című...