Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Aktuális hírek

Felhívás az Egyház és Társadalom című pedagógus-továbbképzésre 2019-09-30

Article main image

Felhívás az Egyház és Társadalom című pedagógus-továbbképzésre

A SZEGEPI a Gál Ferenc Főiskolával együttműködésben az 5 alkalmas Egyház és Társadalom című előadássorozat keretében 5 órás ingyenes továbbképzés hirdet.

A képzésre, az előadásokra szeretettel hívjuk és várjuk a történelem, társadalomismeret, filozófia, etika, erkölcstan, hittan tanárokat és minden kedves érdeklődőt.

Az előadások alkalmanként 16.00 – 17.00 óráig tartanak.

 

Az előadások helyszíne: Gál Ferenc Főiskola, 6720 Szeged, Dóm tér 6.

Az előadások időpontjai:

 

október 1.:             Bevezető szeminárium

október 11.:            Julianus Apostata. Filozófia, kereszténység, egyház

november 5.:          A panegyricus műfaja és a keresztény császárok

november 12.:        Szeminárium

december 3.:          Hannibal Rosseli és Báthory István.

december 10.:         Szeminárium

 

Regisztrálni a to@gff-szeged.hu címen szükséges a résztvevő nevének, telefonszámának és e-mail címének megjelölésével.

Az 5 órát igazoló dokumentum (Igazolás) iránti igényét szíveskedjen az e-mailben jelezni.

 

Program