„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

A köznevelési törvény 2015. január elsejétől életbe lépett új eleme a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése. A jogszabály meghatározza, hogy kik tartoznak ide:

„Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazás válik szükségessé.”

A módosítást azt teszi szükségessé, hogy a társadalomban egyre magasabb a korai iskolaelhagyók száma. A KSH adatai alapján 2013-ben a 18-24 éves korosztályban 11,8% az arányuk. A kormány ezt az arányt 2020-ra 10%-ra szeretné csökkenteni.

A javítás az egész intézményrendszert érintő, komplex pedagógiai intézkedésben nyilvánulhat meg. Érdemes az iskolákban újragondolni a felzárkóztató tevékenységeket, működésüket felülvizsgálni. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozás a Pedagógiai Program módosítását is jelentheti. Érdemes az intézmény összes tanulójának teljesítményét vizsgálni, mert a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kikerülhetnek a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók közül is. Abból a szempontból kell vizsgálni a tanulókat, hogy önmagukhoz, az elvárható teljesítményhez képest milyen eredményeket mutatnak.

Az eredmények értékelésekor az okokat kutatva dönthetnek az iskolák, hogy milyen szintű gondozásra lesz szükség.

Cikk kivonat: Közoktatási Vezető, 2015. február, 14-15. p.

Török Anna Karolina: Szakmai együttműködés a lemorzsolódással veszélyeztetettekért

A Köznevelési Törvény 2015. január elsejei módosítása bevezette a Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló fogalmát.

A cél, egy olyan jelzőrendszer kialakítása. amelyhez pedagógiai intézkedések, kontroll tevékenység is társul. Ez kiszűri, majd támogatja a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások területe is kiegészült ezzel a területtel. „A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése” került be az ellátandó feladatok körébe.

Az intézmények az ezzel kapcsolatos összesített, statisztikai jellegű adatok szolgáltatását követően kaphatnak majd pedagógiai-szakmai támogatást, amivel eredményesebbé tehetik a nevelő-oktató munkát, és csökkenthetik a lemorzsolódást.

Cikk összefoglaló: Közoktatási Vezető, 2015. február, 8-9. p.

Szitt Zsolt: A köznevelésről szóló törvény legfrissebb változásai

Ön- és társismereti tréninget tartott a SZEGEPI

A SZEGEPI 2020. szeptember 16-17-én 15 órás ön- és társismereti tréninget tartott Békésen, a GFE Szakképző Intézményében az EFOP-3.1.10-17 „Lépj egy fokkal feljebb!”...

Tanulj tanulni!─Tanulásmódszertan tréninget tartott a SZEGEPI

2020. szeptember 23-24-én az EFOP-3.1.10-17 „Lépj egy fokkal feljebb!” című pályázat keretében 15 órás tanulásmódszertan tréninget tartott a SZEGEPI a GFE Békési...

Korai iskolaelhagyás – CroCoos program

A korai iskolaelhagyás magas számban van jelen a hazai köznevelésben, ezért is vett részt Magyarország 2014 és 2017 között a CroCoos (Cross-sectoral cooperation focused...

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

A köznevelési információs rendszer részeként működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer célja, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának...

Kiadványajánló – A korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése

Az Európai Unió egyik célkitűzései között szerepel, hogy 2020-ra uniós szinten 10% alá csökkentik a korai iskolaelhagyás mértékét.

Alma a fán – fókuszban a korai iskolaelhagyás – műhelysorozat

A Tempus Közalapítvány délutáni szakmai rendezvénysorozata az iskolai lemorzsolódás megelőzésében és csökkentésében érintett szereplők számára.