„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

Szakmai műhelynap az egyházmegyei mesterpedagógus szaktanácsadók részére

2017. március 16-án a SZEGEPI és a fenntartó SZEGEKIF közös szakmai tájékoztató, egyeztető megbeszélést tartott az egyházmegyei mesterpedagógus szaktanácsadók számára.

Dr. Kozma Gábor főigazgató köszöntője után a szaktanácsadás jelenlegi helyzetéről tájékoztatta a résztvevőket. Elmondta, hogy a feladatok ellátása az Egyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógiai szakmai szolgáltatási igénye alapján, a vonatkozó jogszabályoknak alárendelten a SZEGEPI és a Pedagógiai Oktatási Központok eredményes együttműködésével történik. A következő időszak tennivalóiról Sarusi Etelka pedagógiai szakértő tájékoztatta a szaktanácsadókat. Barabás Hunorné, a SZEGEKIF igazgatója kiemelte az összehangoltság fontosságát a tantárgyi és a tematikus szaktanácsadások jó működése érdekében. A szaktanácsadás eredményességét biztosítja, hogy a munkába az egyházmegyei köznevelési intézmények mellett a GFF Pedagógiai Kar és Gyakorló Intézményének szaktanácsadói is bekapcsolódnak. Ennek lehetőségeiről Dr. Lipcsei Imre a Pedagógiai Kar dékánja szólt.

A rendezvényen részt vett Dr. Kozma Gábor főigazgató, rektor, Barabás Hunorné főigazgató, Sarusi Etelka pedagógiai szakértő, Kövécs Ildikó pedagógiai előadó és a meghívott szaktanácsadók (egyházmegyei köznevelési intézményektől és a GFF Pedagógiai Karáról és Gyakorlójától).

Jelentkezés a 2017. évi szaktanácsadói képzésekre

A szaktanácsadói kapacitás bővítése érdekében szaktanácsadói továbbképzéseket indít az Oktatási Hivatal.

Megjelent az EMMI, tanévkezdést támogató szakmai anyaga

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2016/2017. tanévre

A szegedi ferencesek rejtett kincsei

A szeged-alsóvárosi ferences kolostorban , iskoláskorú gyermek számára számos kiváló programot szerveznek, melyeken bármely intézményből jelentkező csoportokat nagy...

Bábos csodák Békéscsabán – a XVI. Nemzetközi Bábfesztiválon járt a szarvasi Gyakorló Süni bábcsoportja

Péntektől vasárnapig tartott Békéscsabán a XVI. Nemzetközi Bábfesztivál, amelyre kilenc magyar és öt külföldi társulatot hívtak meg. Mi, Süni gyermekbábcsoportosok...

Összevont tanévzáró értekezlet Dócon, a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskolában

A 2015. június 26-i értekezlet az iskola valamennyi tagintéménye éves munkájának szakmai beszámolójával kezdődött, mely az ott folyó nevelő-oktató munka magas...

Szakmai párbeszéd a hódmezővásárhelyi Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában

2015. június 16-án a SZEGEPI munkatársai a szakmai párbeszédnek, együttgondolkodásnak teret adó nevelőtestületi értekezleten vettek részt Hódmezővásárhelyen, a...