Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

2024 - a Tehetség Éve

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

10 éves a SZEGEPI

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program pályázatának eredményei 2024-03-08

Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program pályázatának eredményei

A SZEGEPI 2023 novemberében együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Örökség Intézetével (NÖRI) a fiatalok nevelése, a nemzeti emlékezet, a történelmi hagyományok, a magyar kultúra ápolása és a magyarság szellemi örökségének megismertetése céljából. Az együttműködés keretében a SZEGEKIF és a SZEGEPI csatlakozott a NÖRI 2022-ben indult Nemzeti Emlékezetpedagógiai Programjához, melynek célja, hogy a felnövekő generációk is meglátogathassák nemzeti emlékhelyeinket, és az élménypedagógia szellemiségétől vezérelve az emlékhelyekhez kapcsolódó történelmi, irodalmi tudásanyagot a helyszínen, élményközeli formában sajátíthassák el.

  A SZEGEKIF a fenntartása alá tartozó iskolák közül négy oktatási intézménynek biztosít részvételi lehetőséget a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Programban a költségek finanszírozásával.


A pályázatot benyújtó iskolák közül az alábbi intézmények nyerték el a lehetőséget az egynapos kirándulás megszervezérére:


Makói katolikus Általános Iskola és Óvoda

Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda Békésszentandrás

Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola Gádoros

Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola


Gratulálunk az iskoláknak és a pályázatot benyújtó pedagógusoknak.