Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Aktualitás

Országos bibliai rajzverseny 6-15 éveseknek 2018-10-16

Article main image

Országos bibliai rajzverseny 6-15 éveseknek

A Nemzeti Keresztény Ifjúsági Kulturális Központ Alapítvány rajzverseny pályázatot hirdet a 6-15 éves korosztály számára. A verseny 2018. október 15-én veszi kezdetét.
Téma: Jónás könyve
A rajzversenyre bármilyen szokásos (fekete-fehér vagy színes – kréta, ceruza, filctoll, stb.) rajzzal, festménnyel (olaj, akrill, tempera, stb.), ragasztott képpel, esetleg újszerű technikával elkészített, legfeljebb A4 méretű alkotással lehet benevezni.
A jelentkezéshez a következő adatokat szükséges megadni: név, születési idő, értesítési cím, e-mail cím, általános iskola neve, címe. A feltételek között szerepel, hogy az adatkezeléshez a szülő (törvényes képviselő) előzetes hozzájárulása szükséges. Az erre szolgáló nyilatkozatmintát az Alapítvány honlapján lehet letölteni.
Az alkotásokat postai úton a 1033 Budapest III. kerület Tanuló u. 1. címre, vagy e-mailben várják a pályázat kiírói.
Az alkotások beadási határideje: 2019. január 15.
Eredményhirdetés időpontja: 2019. február 15.
Bővebb információ az Alapítvány honlapján elérhető