Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Hitélet

Article main image

Piarista kiállítás virtuálisan

Figyelmükbe ajánljuk, hogy a Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés című kiállítás virtuálisan is megtekinthető a piarista rend honlapján.

 

(K. I.)

Figyelmükbe ajánljuk az Evangélium365 okostelefonon is ingyenesen elérhető alkalmazást.

részletesenrészletesen
Article main image

Közlemény az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zenei pályázatainak elbírálásáról

Korábban hírt adtunk a pályázati felhívásról, most felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázat eredményeiről a Magyar Kurír honlapja és az Új Ember hetilap 28. száma tájékoztatást ad.

 

(K. I.)

Az Instrumentum laboris, azaz munkadokumentum olasz nyelven olvasható a Vatikán honlapján.

részletesenrészletesen

450 évvel ezelőtt született Gonzága Szent Alajos, annak tiszteletére emlékévet hirdetett a jezsuita rend általános rendfőnöke.

részletesenrészletesen

Egy újonnan megjelent kötetre szeretnénk felhívni a figyelmüket.

részletesenrészletesen

Figyelmükbe ajánljuk, hogy az internet segítségével virtuális sétát tehetnek Rómában, a piarista rend alapítójához kapcsolódó helyeken.

részletesenrészletesen