Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

Aktualitás

A Repülő Iskola idén házhoz jön─tehetségfejlesztő matematika foglalkozássorozat 9. osztályos tanulóknak 2018-10-19

Article main image

A Repülő Iskola idén házhoz jön─tehetségfejlesztő matematika foglalkozássorozat 9. osztályos tanulóknak

A Gondolkodás Öröme Alapítvány kétkörös, játékos, gondolkodtató programot szervez matematikából a 9. osztályos tanulók részére. Az iskolákba kihelyezett foglalkozássorozat ősszel indul, azzal a céllal, hogy minél több érdeklődő kilencedikes diák számára a szokásostól eltérő megközelítésben mutassa be a matematika világát.
Az országos körúton olyan diákokat szeretnének felkutatni, akik bár tehetségesek matematikából, eddigi tanulmányaik során ennek kibontakoztatására nem volt módjuk. A foglalkozások nagy élményt nyújthatnak, hiszen a diákok itt a tanórák szigorú keretein kívül találkozhatnak érdekes, gondolkodásra csábító feladatokkal.
A program második részében, 2019 tavaszától intenzív tehetséggondozó foglalkozássorozat indul, ahol az érdeklődő diákok tovább fejleszthetik matematikai képességeiket. A program második részében, 2019 tavaszától intenzív tehetséggondozó foglalkozássorozat indul, ahol az érdeklődő diákok tovább fejleszthetik matematikai képességeiket.
Iskolák jelentkezését 2018. október 20-igvárják.
Bővebb összefoglaló és jelentkezési lehetőség az alábbi linken érhető el:
http://agondolkodasorome.hu/2018/09/17/repulo-iskola-2018/