Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Képzések

Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok 2019-04-29

Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok

 

Konferencia időpontja:      2020.                         

 

 

A továbbképzés célja: 

A határon átnyúló együttműködésekkel kapcsolatos jó gyakorlatok gyűjtése és disszeminációja, a megvalósított program értékelése, javaslatok, megfogalmazása a döntéshozók számára.

A jelentkezés feltételei:

─   iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; tanító, általános és középiskolai tanár, óvodapedagógus.

─   egyéb jelentkezési feltételek: alapfokú informatikai ismeretek

Javasolt munkakörök:

Tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, szociálpedagógus, kollégiumi nevelő, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus.

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, diákönkormányzatot segítő pedagógus, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.